Prezydent podpisał nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent podpisał nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Fot. Pixabay

20 maja Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, jak i pozostałymi obywatelami Ukrainy legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego będzie zapewnione przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w ramach aplikacji mObywatel.

Obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł założyć w systemie teleinformatycznym profil pracownika. – W celu zapewnienia pewności identyfikacji osób korzystających z systemu, użytkownik systemu będzie uwierzytelniany w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, czyli z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej bądź z wykorzystaniem certyfikatu wydanego mu w publicznej aplikacji mobilnej – mObywatel – czytamy w informacji w sprawie nowelizacji Ustawy zamieszczonej na prezydent.pl.

Utworzenie przez obywatela Ukrainy profilu pracownika w systemie teleinformatycznym oraz korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne. W dowolnym momencie będzie on mógł zaktualizować swoje dane albo usunąć z systemu teleinformatycznego swój profil pracownika. W przypadku braku usunięcia profilu okres przetwarzania danych obowiązywał będzie do 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności użytkownika w systemie. Po upływie tego okresu minister właściwy do spraw informatyzacji powiadomi użytkownika o zamiarze usunięcia jego danych. W przypadku dalszego braku aktywności użytkownika w terminie 30 dni od przesłania powiadomienia jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kancelaria Prezydenta
oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email