Prezydent pisze do wojewody w sprawie Szpitala Miejskiego

Prezydent pisze do wojewody w sprawie Szpitala Miejskiego
Fot. Rafał Sułek

Pełniący obowiązki Elbląga Janusz Nowak wystosował dziś do Wojewody Warmińsko-Mazurskigo Artura Chojeckiego pismo w którym domaga się odstąpienia od decyzji przekształcenia naszego Szpitala całkowicie w szpital zakaźny.

Pismo powiązane jest z pozyskaną przez Szpital Miejski w Elblągu informacją o możliwości przekształcenia obecnie funkcjonujących oddziałów Szpitala w oddziały zakaźne dla pacjentów chorych na COVID-19, a więc dalszym, skokowym, zwiększeniem w naszym mieście łóżek covidowych.

Jak czytamy w piśmie: „…Na obecną chwilę wykorzystane są wszystkie łóżka dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w związku z czym obserwuje się wyczerpanie personelu Szpitala, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Personel oddziałów zabiegowych (ortopedia, chirurgia dziecięca, ginekologia i położnictwo), nie wyraża zgodny na pracę na oddziałach zakaźnych. Realnym zagrożeniem w tej sytuacji jest możliwość porzucenia pracy przez załogę spzoz, co grozi całkowitym paraliżem placówki.”

W piśmie Janusz Nowak zwraca również uwagę, że Szpital cały czas realizuje swoje bieżące zadania i nie jest w stanie rozszerzyć swojej działalności o kolejne oddziały zakaźne. Przypomina również, że w elbląskim szpitalu funkcjonuje jedyny w mieście i okolicy oddział chirurgii dziecięcej.

Pełniący obowiązki prezydenta miasta zwraca również uwagę, że przekształcenie Szpitala Miejskiego w szpital zakaźny dla pacjentów z koronawirusem, znacząco koliduje z realizacją projektu na, które pozyskano środki z funduszy unijnych a ponowne przekształcenie szpitala w oddział dedykowany pacjentom z koronawirusem może skutkować zerwaniem umowy z wykonawcą i/lub wydłużeniem realizacji zadania, na które i tak już wydłużono termin. Nalega się, by leczenie chorych przeniesiono do innych placówek w regionie, które nie prowadzą aktualnie żadnych prac i projektów.

Jak uważa samorząd Elbląga, decyzje Wojewody leczenia chorych na COVID-19 opierają się dotychczas tylko na dwóch szpitalach w województwie, tj. szpitalach w Elblągu i Ostródzie, co jest wielkim obciążaniem dla obu tych placówek i nie jest zasadne w perspektywie wzrostu zachorowań w całym regionie. Stąd właśnie zwrócenie uwagi na konieczność przyjęcia innych rozwiązań.

Całe pismo dostępne jest TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email