Prawo.pl: ma powstać podziemna infrastruktura medyczna na wypadek wojny

Prawo.pl: ma powstać podziemna infrastruktura medyczna na wypadek wojny
Fot. Mateusz Misztal

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje, że szpitale, których organem założycielskim jest MSWiA i MON, zostaną wyposażone w podziemną infrastrukturę – podaje Prawo.pl. Według serwisu na sfinansowanie tych i innych działań, które mają zabezpieczyć ludność na okoliczność wojny, ma zostać przeznaczone 49,5 mld zł.

Jak informuje Prawo.pl, w podziemnych obiektach medycznych podczas wojny odbywałyby się operacje chirurgiczne, prowadzona byłaby intensywna terapia, a także znajdowałby się tam oddział łóżkowy, który miałby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i personelu w sytuacji skażenia.

– Przewiduje się realizację zadań związanych z budową w placówkach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest MSWiA i MON (w tym w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA i Wojskowym Instytucie Medycznym-PIB), podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojennym leczenie chirurgiczne, funkcjonalność intensywnej terapii oraz oddział łóżkowy, ze zdolnościami zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu w warunkach skażeń – cytuje serwis projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W ocenie skutków regulacji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej założono wydatki w okresie od 2025 r. do 2034 r. w łącznej wysokości 262,5 mld zł. Z tego 49,5 mld zł ma zostać przeznaczone na dofinansowanie budowy, modernizację lub remonty, utrzymanie budowli ochronnych oraz budowanie odporności infrastruktury: zapewnienia ciągłości dostaw wody i energii, a także tworzenie warunków do czasowego zakwaterowania – czytamy na łamach Prawo.pl.

Serwis dodaje, że te działania będą realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej na Prawo.pl: KLIKNIJ TU

PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email