Pracują nad zniesieniem ubezwłasnowolnienia

Pracują nad zniesieniem ubezwłasnowolnienia
Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się dziś (11 stycznia br.) trzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji.

Zespół powołany został zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 3 lipca 2023 r. Dzisiejsze posiedzenie było pierwszym pod przewodnictwem Pani Wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i wiceprzewodniczącego Zespołu Pana Wiceministra Łukasza Krasonia – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Z inicjatywy Pani Ministry do prac zaproszeni zostali jako eksperci przedstawiciele organizacji społecznych m.in. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także przedstawicieli nauki.

Efektem prac Zespołu będą rozwiązania prawne, które umożliwią likwidację instytucji ubezwłasnowolnienia. Zapewnią one możliwość decydowania we własnych sprawach każdej osobie w zakresie, na jaki pozwala jej rozeznanie i świadomość dokonywanych czynności prawnych.  Wypracowanie modelu wspieranego podejmowania decyzji to jedna z oczekiwanych społecznych reform.

Podczas posiedzenia zarówno eksperci, jak i członkowie Zespołu, przedstawili swoje oczekiwania, co do dalszych prac oraz propozycje konkretnych rozwiązań instytucjonalnych. Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się 14 lutego br.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Print Friendly, PDF & Email