Pracownik wspomagający OzN – jak uzyskać dofinansowanie?

Pracownik wspomagający OzN – jak uzyskać dofinansowanie?
Fot. pixabay.com

Jesteś pracodawcą osoby niepełnosprawnej? Dostrzegasz, że niektóre czynności sprawiają jej trudność? Skorzystaj z dofinansowania do zatrudnienia pracownika wspomagającego. Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Kosztami kwalifikowalnymi są kwoty wynagrodzeń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

Kto może skorzystać?

Każdy pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną wymagającą pomocy w zakresie:

  • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
  • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Co musisz przygotować?

Potrzebne są aktualne zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające takie dane pracodawcy jak: pełna nazwa, NIP, REGON, czy pracodawca jest podatnikiem VAT.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy może otrzymać?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Ile możesz otrzymać?

Pracodawca otrzyma zwrot kosztów zatrudnienia osoby wspomagającej pracownika z niepełnosprawnością. Wysokość zwrotu kosztów obliczana jest według wzoru: kwota najniższego wynagrodzenia x (liczba godzin pomocy pracownikowi ON [niepełnosprawnemu] / liczba godzin pracy ON [pracownika niepełnosprawnego]).

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Więcej informacji na temat zatrudnienia pracownika wspomagającego można znaleźć TUTAJ.

Źródło: gov.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email