Prace drogowe na ul. Komeńskiego

Prace drogowe na ul. Komeńskiego
Roboty drogowe

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w ramach bieżącego utrzymania dróg – od 19 maja br. rozpoczną się roboty konserwacyjne na ul. Komeńskiego (na odcinku od ul. Bema do ul. Kochanowskiego).

Zakres prac obejmuje usunięcie (sfrezowanie) istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulację istniejących urządzeń oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. W okresie prowadzonych prac mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Prace remontowe i związane z nimi utrudnienia mogą potrwać do końca maja.

Print Friendly, PDF & Email