Poznańskie Centrum Wspierania NGO - wsparcie dla społeczników

Poznańskie Centrum Wspierania NGO - wsparcie dla społeczników
Fot. mat. prasowe

Wiadomo już, kto przez najbliższe trzy lata poprowadzi Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. To miejsce, w którym pomoc znajdą wszystkie NGO-sy – na społeczników czeka tam nie tylko przyjazna przestrzeń, ale także merytoryczne wsparcie. 

W otwartym konkursie ofert na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, wygrała oferta złożona przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Centrum „PISOP” i Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju. 

To te same organizacje, które do tej pory odpowiadały za działalność tego miejsca – z sukcesami. Centrum działa w Poznaniu przez półtora roku, od czerwca 2021. Od tego czasu przeprowadzono tam 80 godzin szkoleń i odbyło się ponad 1150 godzin spotkań w wynajmowanych pomieszczeniach.

Na Chwaliszewie przedstawiciele organizacji mogli porozmawiać z firmami i urzędnikami, a wszyscy zainteresowani wolontariatem – wziąć udział w spotkaniach poświęconych tej formie pomagania innym. Dzięki pracy Centrum można było też przekazać mikrodotacje na  wsparcie instytucjonalne dla organizacji pozarządowych na kwotę ponad 73 tys. zł.

– Poznańskie Centrum NGO to miejsce tworzone z organizacjami pozarządowymi i dla nich, przyjazne i otwarte dla wszystkich – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Zapewnia przyjazną przestrzeń i wsparcie, dzięki któremu właśnie tutaj rodzą się i mogą być wprowadzane w życie nowe pomysły na działania społeczne.  

Przestrzeń Centrum może być wynajmowana codziennie, na godziny lub całodniowo, w czasie dostosowanym do potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców. Uwzględniono możliwość korzystania z pomieszczeń w weekendy oraz w tygodniu, również późnym popołudniem. Wszyscy zainteresowani mają równy dostęp do sal, a także do znajdującego się w nich sprzętu – np. kamer, mikrofonów, platform do zdalnej komunikacji, namiotów, leżaków czy sztalug. 

W  2023 roku w Poznańskim Centrum kontynuowane będzie doradztwo ogólne oraz specjalistyczne (np. prawne, księgowe, czy marketingowe) oraz cykle szkoleniowo-warsztatowe dla liderów organizacji pozarządowych. Nie zabraknie też promocji aktualnych działań, kampanii uświadamiających mieszkańców (np. dotyczących przekazywania 1,5% podatku), współpracy z mediami, czy promocji dobrych praktyk. W pierwszej połowie roku Centrum planuje ogłosić drugą edycję konkursu mikrodotacji na rozwój poznańskich NGO. W ubiegłym roku konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem (prawie 60 zgłoszeń). 

Na działalność Centrum do końca 2025 roku Miasto przeznaczy łącznie 1,2 mln zł. 

Wszyscy, którzy chcą się skontaktować z Poznańskim Centrum NGO, mogą dzwonić pod numer tel.: 534 205 699 oraz 61 851 91 34 lub wysłać mail na adres: poznanskiecentrumngo@pisop.org.pl. Więcej informacji na stronie pisop.org.pl oraz na Facebook.com.

Print Friendly, PDF & Email