Poznaniacy ruszyli do ośrodków rehabilitacyjnych

Poznaniacy ruszyli do ośrodków rehabilitacyjnych
Fot. pixabay.com

Ponad tysiąc mieszkańców Poznania posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami skorzystało z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Na ten cel Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu przeznaczył rekordową kwotę blisko 2 mln zł.

– Zainteresowanie tym rodzajem wsparcia jest bardzo duże – mówi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. – Jak sądzę, wynika to z faktu, że w ostatnich dwóch latach możliwość skorzystania z tej oferty z powodu pandemii koronawirusa była ograniczona. Ośrodki rehabilitacyjne były zmuszone czasowo zawiesić działalność, a już zaplanowane turnusy były odwoływane.

MOPR co roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku wraz ze skierowaniem lekarskim oraz ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Pobyt w wybranym ośrodku trwa 2 tygodnie. 

– W tym roku wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby do 24 roku życia, które uczą się, nie pracują – bez względu na stopień niepełnosprawności – i złożyli wniosek co najmniej w pierwszym kwartale roku, otrzymali dofinansowanie – zapewnia Wieczorek. 

– W wielu przypadkach przyznane dofinansowanie pokrywa ponad 70 procent ceny turnusu – podkreśla Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR. 

Na ten moment wiele osób z niepełnosprawnościami zakończyło już swoje turnusy. Ulubione miesiące poznaniaków na wyjazdy rehabilitacyjne to kwiecień, maj i czerwiec.

– Po zakończonych turnusach dociera do nas wiele pozytywnych opinii na temat pobytu i odbytej tam rehabilitacji – mówi Czajka. – Wnioski można składać przez cały  rok. Jednak największa szansa na otrzymanie dofinansowania jest po złożeniu wniosku w pierwszym kwartale danego roku, gdyż dofinansowania przyznawane są do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel – dodaje.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzyludzkich, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MOPR
Print Friendly, PDF & Email