Poznań zmienia się dla seniorów

Poznań zmienia się dla seniorów
Fot. pixabay.com

Jak sprawić, by Poznań był jeszcze bardziej przyjazny osobom starszym? Co się udało, a co jeszcze warto poprawić? Seniorzy, którzy chcą odpowiedzieć na te pytania, mogą wziąć udział w konsultacjach i warsztatach. Na ich podstawie zostaną wypracowane założenia nowej polityki senioralnej Miasta.

Miasto organizuje warsztaty dla najstarszych mieszkańców. Podczas nich seniorzy będą mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania, a także zaproponować działania, dzięki którym Poznań będzie coraz bardziej przyjazny starzeniu się. W spotkaniach brać będą udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, pracujący na rzecz seniorów.

Celem warsztatów jest diagnoza potrzeb starszych mieszkańców miasta – zwłaszcza w obszarach takich, jak: przestrzenie publiczne i budynki; transport; mieszkalnictwo; partycypacja społeczna; szacunek i inkluzja społeczna; partycypacja obywatelska i zatrudnienie;  komunikacja i informacja; wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.

Raport z badań posłuży do wypracowywania założeń nowej polityki senioralnej dla Miasta Poznania na lata 2023-2027.

Spotkania odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00, w następujących dniach i miejscach:
  • 25 maja 2022 r. – Pracownia Ekonomii Społecznej ładne rzeczy, ul. Św. Marcin 57
  • 26 maja 2022 r. – Dom Seniora na Świerczewie „Świerczewski Krąg”, ul. Grabowa 22B
  • 27 maja 2022 r. – Dom Kultury „Orle Gniazdo”, os. Lecha 43
  • 30 maja 2022 r. – Dom Pomocy Społecznej, ul. Żołnierzy Wyklętych 26
  • 31 maja 2022 r. – Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11.
Zgłaszać się można do 24 maja w Centrum Inicjatyw Senioralnych pod nr. tel. 61 847 21 11, w godz. 8.00 – 16.00.
AW
Print Friendly, PDF & Email