Poznań uzależniony od profilaktyki

Poznań uzależniony od profilaktyki
Fot. Pixabay

63 szkoły, 326 klas i 7013 uczniów zgłosiło się do tegorocznej edycji projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”. W ciągu roku szkolnego młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach, pokazach filmowych i zajęciach, dzięki którym nauczą się, jak unikać uzależnienia i walczyć z nałogami.

To projekt, który Miasto Poznań realizuje już po raz czwarty. Mogą w nim wziąć udział uczniowie i uczennice, którzy chodzą do VII i VIII klasy podstawówki oraz do I i II klasy szkoły ponadpodstawowej. Wybrano te grupy, ponieważ właśnie dzieci i młodzież w tym wieku mogą być narażeni na ryzykowne zachowania związane z alkoholem, dopalaczami, narkotykami czy innymi uzależnieniami.

„Poznań uzależniony od profilaktyki” to kompleksowy projekt, który ma uchronić przed uzależnieniami młodych ludzi. Składa się z kilku połączonych ze sobą etapów. Pierwszym z nich jest spotkanie dla nauczycieli i wychowawców klas zgłoszonych do programu. Następnie uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach edukacyjnych w swoich szkołach. Zajęcia rozpoczynają się w styczniu, są dostosowane do wieku uczestników, a poprowadzą je specjaliści profilaktyki uzależnień, którzy na co dzień działają m.in. w organizacjach pozarządowych. Podczas dwóch godzin lekcyjnych prezentowane będą najważniejsze informacje dotyczące uzależnień i sposobów walki z nimi. 

Bardzo ważną częścią projektu są spotkania z kulturą. Podczas czwartej edycji uczniowie podstawówek obejrzą wybrany odcinek miniserialu psychologicznego, po którym będzie można porozmawiać z przedstawicielem poznańskich policjantów. Z kolei uczniowie szkół ponadpodstawowych obejrzą film w kinie Muza. Przed seansem zaplanowano prelekcję, a po nim – dyskusję. W ten sposób odbędą się 24 pokazy filmowe dla 120 klas. Ich podsumowaniem będą dodatkowo lekcje wychowawcze w szkołach. 

W planie znalazły się również zajęcia z wychowawcą lub opiekunem klasowym – młodzi ludzie mogą podczas nich dowiedzieć się więcej m.in. o uzależnieniach od nowych technologii. Finałem będzie konkurs z nagrodami.

Organizatorem projektu jest Miasto Poznań, a koordynuje go Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Wśród zaproszonych do współpracy partnerów są: miejska oraz wojewódzka komenda policji, przedstawiciele placówek leczenia odwykowego, organizacje pozarządowe, Kino Muza oraz Wydział Kultury UMP.

Pierwsza edycja projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki” odbyła się w 2018 r. Wówczas projekt został on realizowany w 43 poznańskich szkołach, które zgłosiły ponad 2700 uczniów. Od tamtej pory liczba uczestników rośnie z roku na rok. W drugiej edycji wzięło udział ok. 4220 młodych ludzi, a w trzeciej – ponad 6 500. 

Print Friendly, PDF & Email