Poznań: Urząd przyjazny niewidomym

Poznań: Urząd przyjazny niewidomym
Photo by Julia Freeman-Woolpert from FreeImages

4 stycznia obchodziliśmy Światowy Dzień Braille’a. W Urzędzie Miasta Poznania, każde przysłane pismo w języku Braille’a jest tłumaczone, rozpatrzone, a następnie zainteresowany dostaje odpowiedź również napisaną alfabetem Braille’a. 

Powyższa procedura obowiązuje wszystkie wydziały i biura Urzędu. Wiele inwestycji w mieście ma oznaczenia w języku „wypukłym”, np. oznakowania na poręczach mówią, w jakim kierunku dane wyjście prowadzi.

W pojazdach MPK udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących są przyciski z zapisem w alfabecie Braille’a. Takie opisy są także na makietach miejskich obiektów.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie jest 39 milionów osób niewidomych, a 253 milionów ma schorzenia wzroku. Światowy Dzień Braille’a ustanowiono w 2019 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Print Friendly, PDF & Email