Poznań: Uchodźcy z Ukrainy - najczęściej zadawane pytania

Poznań: Uchodźcy z Ukrainy - najczęściej zadawane pytania
Fot. Paweł Rodziewicz

Do poznańskiego urzędu miasta spływają liczne pytania związane z wojną w Ukrainie i sytuacją obywateli i obywatelek tego kraju. Poniżej przedstawiamy te najczęściej zadawane – wraz z odpowiedziami.

Czy jest zamknięta granica polsko-ukraińska? Kto może przez nią przejść?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Tam otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek i więcej informacji na temat pobytu. Zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce. Więcej informacji: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Jakie są wymagane (do przejścia przez granicę) dokumenty dotyczące szczepień? Co, jeśli czegoś brakuje (np. certyfikatu) albo jeśli ktoś nie jest zaszczepiony –  czy da się po stronie polskiej zrobić test, zaszczepić? 

W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek, 24 lutego rozporządzenie. Mówi ono, że z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 zwolnione będą osoby, które przekraczają granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym.

Co w sytuacji, jeśli na Ukrainie zostały dzieci bez ważnych paszportów, a rodzice pracują/mieszkają w Polsce? 

Dzieci z opiekunami są wpuszczane do Polski również bez dokumentów. Osoby uciekające do Polski nie muszą martwić się o legalność pobytu, ani składać wniosków o legalizację pobytu. Prosimy śledzić informacje na stronie ua.gov.pl.  

Co z pracownikami tymczasowymi, jaki będzie ich status?

Wkrótce będą specjalne, szczegółowe informacje dotyczące pobytu osób z Ukrainy w związku z sytuacją. Prosimy śledzić informacje ua.gov.plmigrant.poznan.uw.gov.pl

Jak można pomóc, gdzie się zgłosić?

Urząd miasta uruchomił skrzynkę mailową, na którą można wysyłać pytania: ukraina@um.poznan.pl. Wszystkie osoby posługujące się językiem polskim i ukraińskim oraz osoby, które chcą i mogą w ramach wolontariatu wspomóc miejskie instytucje i służby, mogą zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie poznan.pl.

Miasto uruchamia też miejski punkt pomocy – Poznań dla Ukrainy. Od poniedziałku  (28 lutego) działa w godzinach od 10.00 do 20.00 przy ul. Bukowskiej 27/29. Można tam przynosić żywność, środki higieny osobistej i ciepłe okrycia (np. koce) dla uchodźców z Ukrainy, szczegóły na profilu @czulypoznan

Pomoc humanitarną koordynuje MSZ. Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ chęć pomocy mogą zgłosić osoby prywatne, organizacje pozarządowe i firmy (bardzo prosty formularz). Pomoc może dotyczyć wsparcia materialnego, finansowego, schronienia. W przypadku organizacji pozarządowych można zgłosić pomoc zarówno w Polsce, jak i na terenie Ukrainy. Na stronie również wykaz zbiórek i innych inicjatyw na rzecz pomocy. 

Czy jest miejsce, dokąd można kierować osoby z Ukrainy? Jak osoby z Ukrainy będą rozmieszczane w Poznaniu?

Od 26 lutego na Dworcu Głównym w Poznaniu działa punkt informacyjny dla przybywających z Ukrainy. Można tam uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym zakwaterowania. Konsultanci pokierują osobę/osoby do odpowiednich miejsc. Działa punkt recepcyjny na MTP.

Gdzie można znaleźć oficjalne informacje na temat pomocy miasta? Gdzie szukać komunikatów, adresów? 

Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na stronie poznan.pl oraz poznan.pl/ua/, a także na miejskich profilach społecznościowych: facebook.com/Poznan

Jaka pomoc będzie kierowana ze strony Miasta?

Miasto uruchamia miejski punkt pomocy – Poznań dla Ukrainy. Już od poniedziałku (28 lutego) jest czynny w godzinach od 10.00 do 20.00 przy ul. Bukowskiej 27/29. Można tam przynosić żywność, środki higieny osobistej i ciepłe okrycia (np. koce) dla uchodźców z Ukrainy (szczegóły na @czulypoznan) Poznań  jest w kontakcie z samorządami po wschodniej stronie kraju. Monitoruje sytuację w centrum pomocy humanitarnej w Lublinie, by móc na bieżąco działać w celu zgromadzenia potrzebnych rzeczy i dostarczyć je migrantom. Prawdopodobnie obywatelom Ukrainy będzie potrzebna pomoc w zakresie zapewnienia schronienia, dostępu do opieki medycznej, wsparcia językowego i asystowania przy realizacji spraw formalnych w urzędach, a także w bliskiej perspektywie dostępu do edukacji i rynku pracy. 

Czy będzie ułatwienie na granicy dotyczące formalności?

Tak, obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski m.in.  na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. 

Więcej informacji:  www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 Osoby uciekające przed wojną nie muszą również przechodzić kwarantanny.

„W województwach lubelskim i podkarpackim będą tworzone ośrodki dla uchodźców. Osoby będą otrzymywać tam pomoc i informację logistyczną”. Gdzie dalej będą mogli się udać?

 W punktach recepcyjnych uchodźcy mogą uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków/miejsc zakwaterowania i uzyskać informację o możliwym transporcie do innych miast w Polsce. Działania są skoordynowane.

Czy Polska przyjmuje Ukraińców, na jakich warunkach, jakie dokumenty są potrzebne?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Tam otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek i więcej informacji na temat pobytu. Zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce. Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie: ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. 

Więcej informacji:  www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

 Jak dostać status uchodźcy?

Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, ani w urzędzie wojewódzkim, ani w Straży Granicznej. Planowane są specjalne rozwiązania. Nowe komunikaty będą zamieszczane na bieżąco na stronie ua.gov.plmigrant.poznan.uw.gov.pl. Więcej informacji: www.gov.pl/web/mswia/

Print Friendly, PDF & Email