Poznań: Trwa rekrutacja do przedszkoli – ostatnie dni na złożenie dokumentów

Poznań: Trwa rekrutacja do przedszkoli – ostatnie dni na złożenie dokumentów
Fot. Mateusz Misztal

Trwa rekrutacja do poznańskich przedszkoli. Wnioski o przyjęcie dziecka można składać do piątku, 25 marca. Trzeba się więc pospieszyć. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone 13 kwietnia.

Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, najpierw należy wypełnić wniosek. Druk można pobrać w każdej placówce lub wypełnić go za pośrednictwem strony internetowej. Wydrukowany i podpisany dokument można zanieść do wybranej placówki lub zeskanować (w grę wchodzi także zrobienie zdjęcia) i przesłać z wykorzystaniem systemu Nabór (wcześniej należy założyć konto). To samo dotyczy potrzebnych oświadczeń (wszystkie można znaleźć na wspomnianej stronie internetowej).

W rekrutacji na nowy rok szkolny, tak jak w latach poprzednich, rodzic może wskazać 5 placówek. Na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola – od tych najbardziej do najmniej preferowanych. Jeśli zdecyduje samodzielnie zanieść wniosek do wybranej placówki, to tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Kryteria naboru

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość – 50 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, zmaga się z niepełnosprawnością, ma rodziców lub rodzeństwo z niepełnosprawnościami albo wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W stolicy Wielkopolski dodatkowe punkty otrzymają dzieci, których rodzice pracują (11 pkt.) i płacą podatki w Poznaniu (12 pkt.) oraz mające rodzeństwo w danej placówce (10 pkt.). Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (5 pkt.), drugiej (4 pkt.), trzeciej (3 pkt.), czwartej (2 pkt.) czy piątej (1 pkt.). Punkty dostanie również rodzeństwo, ubiegające się jednocześnie o przyjęcie do tej samej placówki (3 pkt.). Od kilku lat w Poznaniu istotne podczas rekrutacji są także obowiązkowe szczepienia dziecka. Przysługuje za to dodatkowe 5 pkt. (kryterium to spełniają także maluchy, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych).

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić to, dostarczając stosowne dokumenty i oświadczenia.

Harmonogram

  • 14-25 marca – w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami – można to zrobić za pośrednictwem systemu Nabór.
  • 13 kwietnia (o godz. 12:00) – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga – nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
  • 13-19 kwietnia – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • 25 kwietnia (o godz. 12:00) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • 25 kwietnia-15 maj – procedura odwoławcza od wyników rekrutacji.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami.

Skierowania będą sporządzane w dniach od 16 maja do 10 czerwca. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 13 czerwca.

Miejsca w poznańskich przedszkolach

Przedszkola w Poznaniu są przygotowane na przyjęcie dzieci. Miasto ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim chętnym maluchom w wieku 3-6 lat.

W przyszłym roku szkolnym 2022/2023 na dzieci czekać będzie łącznie około 14 000 miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań. Do tego dochodzi ok. 2000 miejsc w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz ok. 300 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział także ukraińskie dzieci. Będą przyjmowane na takich samych warunkach jak polskie maluchy.

Informacje na temat rekrutacji oraz poznańskich przedszkoli można znaleźć na stronie internetowej poświęconej naborowi – https://nabor.pcss.pl/poznan/. Tam też dostępne będą wszelkie niezbędne dokumenty.

AJ / UM Poznań
Print Friendly, PDF & Email