Poznań: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Poznań: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością
Fot. Polina Tankilevitch / Pexels (zdj. ilustracyjne)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zachęca do zapoznania się z programem „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków PFRON.

Pomoc skierowana jest do:

  • obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br.
  • posiadających dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (WAŻNE! Nie jest wymagane fizyczne posiadanie dokumentu, wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu)

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

  • wsparciem w ramach Modułu II mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Działania, które mogą zostać dofinansowane, muszą być związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

MOPR zachęca do zapoznania się z dokumentami programowymi, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu MOPR w Poznaniu: 61 878 17 26.  

Program trwa do 31.12.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email