Poznań: Opieka wytchnieniowa

Poznań: Opieka wytchnieniowa
Fot. Pixabay

Miasto Poznań razem z organizacjami pozarządowymi realizuje program dotyczący opieki wytchnieniowej – można się już do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, mogą skorzystać członkowie rodzin lub osoby, które bezpośrednio zajmują się dorosłymi i dziećmi z niepełnosprawnościami i sami wymagają wsparcia – czyli przerwy w sprawowaniu opieki. W ramach programu otrzymują bezpłatną pomoc, dzięki czemu mogą przeznaczyć swój czas na odpoczynek, regenerację czy załatwienie niezbędnych spraw.

Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza propozycja to opieka nad osobą z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innej lokalizacji – maksymalnie do 240 godzin usług. Realizatorami są:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com),
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com),
  • Fundacja Petra senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl),
  • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej ŚMIAŁEK (tel. 601 426 397, adres e-mail: kd@smialek.org).

Druga oferta to opieka nad osobą z niepełnosprawnością w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce – maksymalnie do 14 dni. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl).

Ważne: w godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Pierwszeństwo w korzystaniu z tej oferty mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, 
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji)
  • stale przebywa w domu, czyli nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego pobytu, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
W ramach programu zostanie zapewnionych:  
  • 15 600 godzin  wsparcia w formie pobytu dziennego dla  65 osób, w tym dla 2 dzieci (do ukończenia 16 roku życia), 
  • 1 204 dni pobytu całodobowego dla 86 osób, w tym dla 8 dzieci (do ukończenia 16 roku życia).

Program realizowany jest od 28 kwietnia do 27 grudnia 2022 r. Miasto otrzymało na niego ponad 1,56 mln zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

AW
Print Friendly, PDF & Email