Poznań: Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością

Poznań: Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością
Fot. Pixabay

Od stycznia można składać wnioski na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się, a także do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Ze względu na pandemię nie można osobiście pobierać wniosków w siedzibie MOPR. Można je znaleźć na stronie mopr.poznan.pl  lub zamówić bezpłatną wysyłkę formularza na wskazany adres. Najłatwiej zrobić to, dzwoniąc pod numery: 61 878 19 44; 61 878 19 45; 61 878 17 34; 61 878 19 38; 61 878 17 31, 61 878 17 33. 

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią nie jest też prowadzona bezpośrednia obsługa klientów.  MOPR umożliwił jednak kilka sposobów dostarczenia wniosków. Można to zrobić: 

  • pocztą tradycyjną (wysyłając dokument na adres: MOPR Poznań; ul. Cześnikowska 18B; 60-330 Poznań);
  • wysłać skan wniosku na wybrany adres mailowy (pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – turnusy@mopr.poznan.pl; likwidacja barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się – bariery@mopr.poznan.pl, w tytule wiadomości należy podać rodzaj bariery; zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – srodki.ortopedyczne@mopr.poznan.pl; zakup sprzętu rehabilitacyjnego – sprzet.rehabilitacyjny@mopr.poznan.pl);
  •  za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl (można składać wszystkie wnioski) lub sow.pfron.org.pl (wnioski na turnusy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze);
  • oraz zostawiając wniosek w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 22 lub Cześnikowskiej 18.

O całym procesie związanym z dystrybucją i składaniem wniosków mieszkańcy Poznania, którzy w poprzednich latach korzystali ze wsparcia i udostępnili swój numer telefonu, będą informowani za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych przez MOPR. Do akcji informacyjnej włączyło się również Biuro Poznań Kontakt.

Więcej informacji: poznan.pl/dofinansowanie-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.

AW
Print Friendly, PDF & Email