Poznaliśmy najlepszych „nauczycieli-zawodowców”

Poznaliśmy najlepszych „nauczycieli-zawodowców”
Fot. MEiN

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. To nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Konkurs to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.


Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

Gala konkursu zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele organizatorów konkursu: Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek.

– Bardzo się cieszę, że jest ta I edycja programu, że możemy dziś Państwa nagrodzić, uhonorować – powiedziała wiceminister Marzena Machałek, zwracając się do nagrodzonych „zawodowców”. Podkreślała, że dzięki wybitnym nauczycielom kształcenie zawodowe może się rozwijać i być coraz nowocześniejsze.

– Za to wszystko, co zrobiliście do tej pory, za to, że kształcenie zawodowe się rozwija, bardzo serdecznie Wam dziękuję – zaznaczyła.

Sekretarz Stanu w MEiN dziękowała także partnerom przedsięwzięcia – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Podkreślała jednocześnie, że KGHM od wielu lat na różnych płaszczyznach wspiera rozwój kształcenia zawodowego i realizuje projekty, które służą promocji edukacji branżowej i technicznej.

W swoim wystąpieniu wiceminister Marzena Machałek przypominała, że Ministerstwo Edukacji i Nauki konsekwentnie realizuje politykę budowania prestiżu kształcenia zawodowego. Służy temu reforma wprowadzona w 2019 r. Jej celem było m.in. uatrakcyjnienie procesu kształcenia w szkołach branżowych i technikach oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Sekretarz Stanu w MEiN zaznaczyła, że jednym z efektów wprowadzonej reformy jest zwiększenie liczby uczniów, którzy po szkole podstawowej wybierają naukę w szkołach branżowych i technikach.

– Mamy ponad 58,5 proc. absolwentów, którzy wybierają naukę w szkołach branżowych i technikach – podsumowała.

Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego

Wiceminister Marzena Machałek wymieniała narzędzia i mechanizmy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego oraz umożliwiają dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Jednym z nich jest prognoza zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, której towarzyszy zróżnicowane finansowanie. Szkoły kształcące w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na pracowników, otrzymują zwiększoną subwencję: – W tych zawodach opłaca się organizować kształcenie – zaznaczyła wiceminister.

Ważnym elementem reformy kształcenia zawodowego było także wzmocnienie współpracy szkół z firmami. Pracodawcy byli obecni na etapie przygotowania podstawy programowej czy opracowania formuły egzaminu zawodowego. – Dzisiaj kształcenie zawodowe jest bardzo nowoczesne – podsumowała efekty wprowadzonych zmian wiceminister Marzena Machałek.

„Zawodowiec Roku 2022”

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Celem I edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego.

Tytuł zawodowca roku mógł otrzymać nauczyciel, który:

  • jest zaangażowany i z pasją pracuje z młodzieżą;
  • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów;
  • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym;
  • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego;
  • działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego np. wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego;
  • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dba o swój rozwój zawodowy.

Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach.

Lista laureatów – KLKINIJ TU

MEiN
Print Friendly, PDF & Email