Poznaj ścieżki przyrodniczo-historyczne PKWE!

Poznaj ścieżki przyrodniczo-historyczne PKWE!
Fot. mat. prasowe

W jakim celu cesarz Wilhelm II wezwał do Kadyn berlińskich architektów? Jak wędrują drzewa? Kiedy Eduard Birkner zapisał Kadyny swoim synom? Czym się różnią drzewa iglaste od liściastych? Na te i wiele więcej pytań odpowiedzi można znaleźć na ścieżkach przyrodniczo-historycznych Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Pierwsze ścieżki przyrodnicze w Polsce pojawiły się w II połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Nazywane są także ścieżkami dydaktycznymi, ponieważ głównym celem ich powstania była edukacja. Pokonywane są zazwyczaj pieszo i umożliwiają w najciekawszy z możliwych sposobów poznawanie obiektów historycznych, przyrodniczych i kulturowych znajdujących się na danym terenie.

Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej znajdują się trzy ścieżki edukacyjne: w Kadynach, Rangórach i Bażantarni. Czwarta ścieżka znajduje się bezpośrednio przy siedzibie PKWE. W latach 2019-2020 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 wykonał dwie inwestycje związane ze ścieżkami edukacyjnymi. Zadanie obejmowało podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych woj. warmińsko-mazurskiego.

– Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i współpracy z Nadleśnictwem Elbląg udało nam się zmodernizować i odnowić bardzo popularną ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Kadyński Las”. Odnowione zostały schody, tablice informacyjne, słupy kierunkowe, wiaty i ławki. Stara wieża widokowa została rozebrana, a w jej miejscu powstała nowa dwupiętrowa wieża z tarasami. Wytyczony został również nowy odcinek szlaku łączącego wzgórze klasztorne z kaplicą Birknerów – mówi Jolanta Zielińska z PKWE.

Fot. mat. prasowe

– Naszą drugą inwestycją była ścieżka edukacyjna „Kraina Buka”, która powstała wokół siedziby Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Wybudowana została wiata z tarasem, pojawiły się tablice i urządzenia edukacyjne. Pracę objęły także poszerzenie schodów frontowych oraz wymianę nawierzchni i zieleni – dodaje Jolanta Zielińska.

Więcej informacji o ścieżkach przyrodniczo-historycznych na Wysoczyźnie Elbląskiej można przeczytać na stronie internetowej PKWE w zakładce TURYSTYKA.

Działanie zrealizowano w ramach projektu: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email