Poznaj 7 Asów Rady Miejskiej w Elblągu

Poznaj 7 Asów Rady Miejskiej w Elblągu
Fot. Adminstrator

Dziś w Ratuszu Staromiejskim odbyło się wręczenie „Asów” w ramach II edycji Barometru Aktywności Radnych. Za działalność w roku 2012 wyróżniono siedmioro radnych. Aż troje z nich otrzymało ten tytuł drugi rok z rzędu.

Celem Barometru Aktywności Radnych jest promowanie najlepszych elbląskich radnych i doprowadzenie do tego, aby przywrócone zostało znaczenie Rady Miejskiej i prestiż radnego.

W II edycji Radę Programową oceniającą aktywność radnych stanowią: Mira Stankiewicz – przewodnicząca, dziennikarka Radia Olsztyn, Zenon Lecyk – sekretarz, Elbląski Komitet Obywatelski, Lech Brywczyński – redaktor Magazynu Elbląskiego, Marek Nowosad – dziennikarz Radia Gdańsk, Piotr Derlukiewicz – redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej „Portel”, Kamila Jabłonowska – dziennikarka Elbląskiego Dziennika Internetowego „InfoElblag”, Witold Chrzanowski – redaktor Dziennika Elbląskiego, Magdalena Detmer – redaktorka TVP Olsztyn, Michał Glock – prezes Stowarzyszenia Lastadia, Karolina Ciechorska-Kulesza – socjolog, Uniwersytet Gdański, Marian Peters – przedstawiciel Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Krzysztof Jaworski – reporter Radia ESKA Elbląg, Władysława Prusiecka – była radna Rady Miejskiej Elbląga, działaczka społeczna. Konsultacja socjologiczna – dr Ryszard Skrzypiec.

Radnych oceniano w czterech kategoriach: praca w Radzie Miejskiej, praca poza Radą Miejską na rzecz miasta i jego mieszkańców, komunikacja z mieszkańcami oraz etyka w sprawowaniu mandatu.

Każdy członek Rady dokonał swojej oceny, następnie punkty członków Rady zostały zsumowane i podzielone. Zgodnie z Regulaminem BAR, radni, którzy otrzymali powyżej 70 punktów otrzymali tytuły Asów Rady Miejskiej Elbląga 2012.

Dyplomy "As Rady Miejskiej w Elblągu" otrzymali: Klim Ryszard – za konsekwencję, aktywność i pracowitość, Pruszak Marek – za konsekwentne dostrzeganie problemów elbląskiej edukacji, Wilk Jerzy – za ilość, wagę i skuteczność podejmowanych interpelacji, Kosecka Maria – za społeczną wrażliwość, Turlej Robert – za działania na rzecz środowisk sportowych, Nieczuja-Ostrowski Paweł – za aktywny udział w pracach rady oraz Tomczyński Andrzej – za otwartość na problemy mieszkańców.

Wyróżnieni radni będą promowani wśród elblążan, jako najbardziej aktywni, kreatywni i odpowiedzialni, na których warto zagłosować w kolejnych wyborach samorządowych.

A oto pełny ranking elbląskich radnych: Pruszak Marek 82,15 3. Wilk Jerzy 82,00 4. Kosecka Maria 80,35 5. Turlej Robert 79,07 6. Nieczuja-Ostrowski Paweł 73,63 7. Tomczyński Andrzej 70,76 8. Wcisła Jerzy 67,63 9. Olszewski Zdzisław 64,53 10. Sałata Halina 61,58 11. Macutkiewicz Piotr 60,53 12. Dziewałtowski-Gintowt Juliusz 58,85 13. Paczkowski Wojciech 56,56 14. Kondraczuk Agnieszka 55,01 15. Kucharczyk Marek 53,38 16. Czyżyk Antoni 53,28 17. Nowak Janusz 53,07 18. Horbaczewski Henryk 50,80 19. Karpiński Wojciech 47,58 20. Fedorczyk Paweł 47,41 21. Siwko Rafał 46,99 22. Zgirski Ryszard 46,15 23. Adamowicz Małgorzata 41,80 24. Pater Dawid 41,75 25. Zieliński Artur 31,70

 

Rada Programowa przedstawiła też. „Oczko” – czyli „grzechy i zaniechania radnych”: 21 słabych stron pracy elbląskich radnych. Wśród tych „grzeszków” radnych najwyżej znalazło się upartyjnienie, konformizm i koniunkturalizm oraz opuszczanie sesji Rady Miejskiej przed zakończeniem obrad a także słaba kreatywność. Na końcu tej listy znalazło się oddawanie kompetencji władzy wykonawczej oraz zbyt mała kontrola tej władzy. Wytknięto radnym również: nadmierne gadulstwo i miałkość dyskusji, zbyt małą aktywność uchwałodawczą, wycieczki osobiste, brak współpracy radnych pomiędzy sobą, tolerowanie pozorowanych konsultacji, niezdolność do zawierania kompromisów, niewspomaganie się jednostkami pomocniczymi, brak debat, słabe kontakty z mieszkańcami, obawa przed trudnymi tematami, wychodzenie z sesji podczas trudnych głosowań, niechęć do otwartych obrad komisji stałych, niewystarczające kompetencje lub ich brak, nie branie udziału w planowaniu oraz tolerowanie pozornych działań.

  Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8722

Print Friendly, PDF & Email