Pozarządowo: W regionach trwa prawie 130 konkursów o dofinansowanie z UE

Pozarządowo: W regionach trwa prawie 130 konkursów o dofinansowanie z UE
Fot. Adminstrator

W maju w ramach RPO prowadzonych jest prawie 130 konkursów, w których o unijne dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, samorządy, szkoły i m.in. organizacje społeczne.

Unijne nabory prowadzone przez poszególne samorządy województw rozkręcają się na dobre. W maju rozpocznie się lub już jest prowadzonych prawie 130 naborów w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. 

Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R, działalność badawczo–rozwojową, projekty aktywizacji społecznej i projekty szkoleniowe.

Z kolei instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy mogą składać projekty dotyczące m.in. wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno–zawodowej. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parki narodowe i krajobrazowe znajdą możliwość wsparcia na projekty z obszaru szeroko pojętej rewitalizacji i ochrony środowiska. 

Podmioty mające doświadczenie w obszarze kształcenia, prowadzące działalność oświatową mogą natomiast aplikować w ramach projektów edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły lub placówki oświatowe, uczelnie wyższe, fundacje, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia mogą składać projekty o charakterze szkoleniowo–doradczym.

Szczegółowe informacje o naborach w regionalnych programach w zestawieniu (XLSX 39 KB).  

Zainteresowani konkretnymi konkursami i dodatkowymi informacjami mogą kontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo z właściwą instytucją organizującą konkurs lub Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielają szczegółowych informacji na jego temat.   

Źródło: samorzad.pap.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15813 

Print Friendly, PDF & Email