Powstaną specjalistyczne sądy ds. ochrony własności intelektualnej

Powstaną specjalistyczne sądy ds. ochrony własności intelektualnej
Fot. Adminstrator

Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Wczoraj (3 grudnia) Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Projekt zakłada, że sprawy tego typu, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, rozpoznawać będą tylko wyznaczone do tego sądy – dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe – a nie jak dziś wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju.

W wyznaczonych sądach orzekać będą sędziowie wyspecjalizowani w problematyce własności intelektualnej. Do szybkości i sprawności postępowań przyczyni się zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych.

Projekt został przyjęty pierwotnie przez rząd we wrześniu 2019 r., jednak ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych musiał być ponownie rozpatrzony.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email