Powstało polskie stowarzyszenie branży telemedycznej

Powstało polskie stowarzyszenie branży telemedycznej
Fot. Pixaabay

Wdrażanie telemedycyny w systemie ochrony zdrowia jest konieczne – uważają uczestnicy pierwszego branżowego spotkania Polish Telehealth Alliance 2022, które odbyło się 12 grudnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Reprezentanci najważniejszych podmiotów działających na rynku telemedycznym oraz przedstawiciele administracji publicznej starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zrobić to skutecznie.

– Wspólne działania są niezbędne, żeby lepiej, skuteczniej wdrażać rozwiązania telemedyczne. Stowarzyszenie Polish Telehealth Alliance skupia podmioty działające w branży i promuje rozwiązania. Chcemy być parterem dla Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wdrażania telemedycyny – podkreślał Jerzy Szewczyk, prezes zarządu Pro-PLUS.

Telemedycyna obejmuje wiele aspektów leczenia: od teleporad i zdalnego wystawiania recept po skomplikowane monitorowanie kardiologiczne, położnicze, aż do wirtualnego przygotowywania się do operacji chirurgicznych. Jak każda działalność biznesowa, także telemedycyna, potrzebuje finansowania. Dlatego w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Venture Capitals i Aniołów Biznesu.

– Na warszawskiej giełdzie, na rynku NewConnect są notowane trzy spółki z tego obszaru. Branża powstaje na naszych oczach, a giełda to najlepsze miejsce do odniesienia sukcesu – przekonywał Maciej Bombol, dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW.

Polish Telehealth Alliance ma łączyć branżę telemedyczną z administracją. Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, informował, że ministerstwo i przedstawiciele branży będą wspólnie działać i oceniać rozwiązania. Pilotaże usług to ścieżka, która będzie kontynuowana.

– Wspólnie wybierzemy obszar ochrony zdrowia, który może wesprzeć telemedycyna i stworzymy razem, od początku, narzędzia telemedyczne i aplikacje. Celem jest pierwszy kwartał 2023 r. – zapowiedział Piotr Węcławik.

Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przekonywał, że dla PARP ważne jest tworzenie i wspieranie innowacji. Branża telemedyczna, wykorzystując technologie, może poprawić jakość życia Polaków. Branża ma też duży potencjał eksportowy. Podobne, dobre zdanie o telemedycynie ma też Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. – Nowoczesna służba zdrowia nie może istnieć bez telemedycyny. Innowacje to szansa na przekształcenie systemu ochrony zdrowia. Planujemy, że Polska będzie liderem telemedycyny w Europie Środkowo-Wschodniej – odczytała list prezesa ABM dr n. farm. Karolina Nowak z Agencji Badań Medycznych.

Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia, przypomniał, że niektóre rozwiązania już są w koszyku świadczeń refundowanych, np. telekonsultacje kardiologiczne i teleporady w opiece ambulatoryjnej. Prowadzone są i będą pilotaże innych usług, w tym rehabilitacji hybrydowej, nocnej pomocy lekarskiej czy urządzeń teletechnicznych.

– Mamy nakreślonych kilka ścieżek rozwoju telemedycyny w najbliższych latach. W niedługim czasie pojawi się np. możliwość wystawienia e-skierowania lub e-recepty w trakcie teleporady. W Domowej Opiece Medyczej telemedycyna będzie szerzej wykorzystywana jako skuteczne zbieranie i monitorowanie danych pacjenta – zapowiadał Krzysztof Napora, ekspert ds. analizy systemów informatycznych w obszarze e-zdrowia, Departament Rozwoju SIM.

Kolejną częścią pierwszego spotkania firm branży telemedycznej był panel dyskusyjny poświęcony: wdrażaniu telemedycyny w systemie ochrony zdrowia, koordynacji działań instytucji rządowych, wspólnych badań, działań naukowych dotyczących nowych technologii i skutecznemu wdrażaniu innowacji telemedycznych do Koszyka Świadczeń Gwarantowanych.

– Proces rozwoju telemedycyny będzie kontynuowany, mamy zagwarantowane środki zarówno krajowe, jak i europejskie, na rozwój tego obszaru medycyny – zapewniał Piotr Węcławik.

– Szerokie wykorzystywanie telemedycyny jest nieuchronne. Mamy telepracę, teleszkołę – to dlaczego nie leczyć się z domu? Dlatego telemedycyna będzie niedługo składnikiem świadczeń gwarantowanych – dodawał Dariusz Dziełak.

W kolejnej części konferencji przedstawiciele firm telemedycznych, które osiągnęły sukces rynkowy, podzielili się swoimi doświadczeniami i próbowali zidentyfikować najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed branżą – takie jak zmiany regulacyjne związane z MDR, pilotaże rozwiązań telemedycznych realizowane przez MZ czy nowe projekty w ramach działań Agencji Badań Medycznych.

Przedstawiciele firm telemedycznych, działających na rynku, zaprezentowali swoje usługi i rozwiązania. Jerzy Szewczyk z Pro-PLUS i Marzena Krawiec ze spółki Telemedycyna Polska – usługi telekardiologiczne, Edyta Kocyk z firmy Sidly – zdalne monitorowanie demencji, a Paweł Sieczkiewicz z Telemedii – konsultacje medyczne online w 12 językach. Dr hab. n. med. Wojciech Kukwa z Clebre mówił o badaniu zaburzeń oddychania podczas snu, a Jacek Gnich z Nestmedic o zdalnym KTG.

– Nie traktujemy siebie jako konkurencji, a jako grupę firm, która wspólnie może zrobić wiele dobrego dla pacjentów – podsumował Jacek Gnich.

Pierwsze spotkanie Polish Telehealth Alliance zakończyło się podpisaniem „Manifestu rynku telemedycznego”, w którym przedstawiciele branży zadeklarowali, że będą m.in. prowadzić wspólne działania edukacyjne i wypracują tzw. głos branży w najważniejszych sprawach dotyczących telemedycyny.

PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email