Powstał ośrodek wsparcia architektury dostępnej

Powstał ośrodek wsparcia architektury dostępnej
Fot. Mateusz Misztal

Jego zadaniem będzie udzielanie podmiotom publicznym kompleksowej pomocy z zakresu uniwersalnego projektowania i dostosowania budynków do potrzeb wszystkich użytkowników. Liderem projektu jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji a Partnerami projektu są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulig.

– Inicjatywa jest dopełnieniem oferty, w której centralną rolę odgrywa Fundusz Dostępności. Z jego środków udzielono już 70 pożyczek o wartości blisko 25 mln zł. Efekty to 29 zrealizowanych inwestycji, zarówno w blokach mieszkalnych, jak i budynkach urzędów gmin, starostw powiatowych lub innych instytucji samorządowych. Z nowych wind, podjazdów, platform i innych udogodnień mogą już korzystać mieszkańcy m. in. Biłgoraju, Janowa, Nowej Starzyny i Mikołowa – tłumaczy Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. – Dzięki ośrodkowi, mam nadzieję, że skłonność podmiotów publicznych do podejmowania działań inwestycyjnych związanych z dostępnością będzie rosnąć. Celem ośrodka jest bowiem stworzenie standardu kompleksowej usługi w zakresie dostępności architektonicznej – dodaje.

W ramach działań ośrodka planowane jest m.in. objęcie wsparciem doradczym i audytowym z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego 450 podmiotów publicznych, uruchomienie ogólnopolskiej infolinii, uruchomienie portalu wspierającego podmioty publiczne oraz przygotowanie raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego.

Projekt będzie finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

MFiPR
Print Friendly, PDF & Email