Powołano Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Powołano Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
Fot. pixabay.com

Uchwałą Zarząd Województwa Śląskiego powołano na pierwszą kadencję Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Spośród 67 zgłoszeń komisja wybrała 35 przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Powstanie Sejmiku ma przyczynić się do integrowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, nadawania kierunków regionalnej polityce w tym zakresie oraz tworzenia warunków dla ich aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

Powołane osoby pochodzą ze wszystkich siedmiu okręgów wyborczych, odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów. Członkowie Sejmiku mogą między innymi składać wnioski i zapytania do organów samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Praca ma charakter społeczny.

Pełny skład Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oddział Śląski PFRON
Print Friendly, PDF & Email