Powołano członków Polskiej Rady Języka Migowego

Powołano członków Polskiej Rady Języka Migowego
Fot. MRiPS (Twitter)

8 października, w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się inaugurujące spotkanie Polskiej Rady Języka Migowego, podczas którego powołano jej członków.

Polska Rada Języka Migowego stanowi forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących. Do zakresu jej działań należy m.in. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na lepsze funkcjonowanie tych osób w życiu codziennym oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym. Rada zajmuje się także opiniowaniem dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym tej grupy osób.

Zadania te wpisują się w uchwaloną przez Radę Ministrów Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030, która jest dokumentem o charakterze kierunkowym, wskazującym oczekiwane trendy w polityce społecznej względem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wśród zaprojektowanych działań znalazły się takie, które są bezpośrednio lub pośrednio skierowane do osób głuchych, w tym posługujących się językiem migowym.

Członkowie Polskiej Rady Języka Migowego

Przedstawiciele organów administracji rządowej:

Łukasz Ciołko (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Marzena Machałek (Ministerstwo Edukacji i Nauki), Adam Pietrasiewicz (Ministerstwo Cyfryzacji), Aleksandra Rusin-Batko (Ministerstwo Sprawiedliwości), Maria Skarzyńska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń i instytucji:

Marta Abramczyk, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Michał Garncarek, Grzegorz Kozłowski, Bartosz Marganiec, Ewa Murawska-Najmiec, Paweł Rutkowski, Anna Sacha, Adam Stromidło, Zuzanna Szymańska, Małgorzata Talipska.

– Centrum komunikacji dla osób niesłyszących to działanie, które chcielibyśmy, żeby w tej kadencji Rady Języka Migowego stało się faktem, także certyfikacja tłumaczy PJM i coraz większy ich udział w przekazach medialnych – zapowiada na Twiiterze Paweł Wdówik, wiceminister MPiPS

MPiPS
Print Friendly, PDF & Email