„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje”. Ruszyła kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje”. Ruszyła kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia
Fot. Pixabay

Prezentacja nowych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, gdzie dzieci i młodzież mogą szybko otrzymać profesjonalną pomoc oraz udzielanie praktycznych wskazówek dla rodziców i opiekunów, które ułatwią rozpoznanie problemów psychicznych i emocjonalnych – to główne zadania kampanii społecznej realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Zamierzeniem kampanii jest stopniowa zmiana świadomości społecznej dotyczącej sposobu dbania o kondycję psychiczną, która jest integralną częścią zdrowia każdego człowieka. Niestety nieprawdziwe opinie na temat problemów psychicznych oraz lęk przed niezrozumieniem i oceną otoczenia sprawiają, że wiele osób wstydzi się skorzystać ze wsparcia. Powszechny jest także brak wiedzy na temat różnorodnych form pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oferowanej przez ośrodki finansowane z funduszy publicznych.

– Dzięki skutecznej Kampanii młodzi ludzie i ich opiekunowie dowiedzą się, że efektywne wsparcie psychologiczne jest coraz bardziej dostępne. Tworzymy obecnie sieć ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, które będą zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży, a przez to łatwo dostępne. Chodzi o to, że w tego typu placówkach młodzi ludzie będą mogli szybko trafić pod opiekę psychologa czy psychoterapeuty, a udzielenie profesjonalnej pomocy na wczesnym etapie po pojawieniu się pierwszych problemów, zdecydowanie ułatwia skuteczne ich rozwiązanie bez angażowania psychiatry, leczenia farmakologicznego czy konieczności pobytu w szpitalu. Obecnie umowy na udzielanie świadczeń podpisało 327 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej na terenie Polski. Wsparcie przez nich oferowane jest dostępne we wszystkich województwach. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: gov.pl/opiekapsychologiczna – wyjaśnia Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Oprócz pomocy oferowanej w ośrodkach niezbędne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży także możliwości anonimowego kontaktu i rozmowy ze specjalistą. Dlatego jednym z celów kampanii będzie promocja specjalnej infolinii 800 12 12 12 oferującej doraźne wsparcie dzieciom i młodzieży. Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka https://czat.brpd.gov.pl/.

Śledząc publikowane w trakcie kampanii treści, będzie się można również dowiedzieć, jak objawiają się problemy psychiczne i emocjonalne u dzieci i nastolatków oraz które symptomy powinny zmobilizować rodziców i opiekunów do reakcji. Tym bardziej, że długotrwały stres spowodowany przez pandemię miał negatywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Według badań przeprowadzonych przez ONZ prawie 40% osób w okresie dojrzewania w czasie lockdownu odczuwało niepokój, było bardziej nerwowych i drażliwych.

– Dzięki reformie dziecięcej psychiatrii młoda osoba szybko otrzyma pomoc, adekwatną do problemu, zanim hospitalizacja będzie konieczna. W całej Polsce powstaje blisko 400 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w których czekać na nich będą psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. System oparty zostanie na trzech poziomach. Pierwszy, podstawowy poziom systemu opieki to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w którym pracować będą psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. W ramach drugiego funkcjonować będą Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie będzie można skonsultować się z lekarzem-psychiatrą dzieci i młodzieży oraz skorzystać z pomocy dziennego oddziału psychiatrycznego. Natomiast poziom trzeci obejmować będzie Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu szpitale zostaną odciążone, a młody człowiek otrzyma szybciej pomoc adekwatną do jego stanu zdrowia – tłumaczy Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

W przypadku pojawienia się sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu dziecka czy nastolatka, cierpiącego z powodu problemów psychicznych, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym (112) lub najbliższym oddziałem SOR.

W trakcie kampanii będzie można także dowiedzieć się o warunkach otrzymania świadczeń. Często młodzi ludzie, z obawy przed nieprzychylną reakcją otoczenia czy stygmatyzacją boją się prosić o pomoc. Dlatego kampania skoncentruje się także na przedstawieniu ośrodków oferujących wsparcie psychologiczne, jako budzących pozytywne skojarzenia miejsc, w których w przyjaznej  i życzliwej atmosferze można otrzymać profesjonalną pomoc i trafić pod opiekę doświadczonych i kompetentnych specjalistów.

MZ
Print Friendly, PDF & Email