Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecznej w Braniewie

Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecznej w Braniewie
Fot. materiały prasowe

Braniewskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich solistów, duety, zespoły wokalne oraz zespoły wokalno- instrumentalne do udziału w tegorocznej edycji wyjątkowego, świątecznego konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia br.

Dwudniowy przegląd odbywać się będzie w kilku kategoriach wiekowych: przedszkola (od 4 do 6 lat), szkoły podstawowe ( kl. I – III), szkoły podstawowe (kl. IV – VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe.

Pierwszego dnia – 19 grudnia o godzinie 10:00 swoje wystepy zaprezentują najmłodsi z kategorii przedszkola. Drugiego dnia – 20 grudnia (start również o 10:00), pozostali uczestnicy.

Warunkiem uczestnictwa jest terminowe (do 15 grudnia 2022 r.) dostarczenie: karty zgłoszenia wraz z podpisanym przez uczestnika (lub pełnoprawnego opiekuna w przypadku nieletniego uczestnika); oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty pobrać można TUTAJ

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do organizatora przeglądu pocztą na adres: Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 9, 14- 500 Braniewo, (decyduje data dostarczenia do BCK) lub drogą elektroniczną: e mail: sekretariat@bck.braniewo.pl, (W tytule e maila wpisując „Przegląd Kolęd,
Pastorałek i Piosenek Świątecznych 2022 zgłoszenie”.

Szczegóły konkursu w regulaminie dostępnym na www.bck.braniewo.pl

Print Friendly, PDF & Email