Porozmawiają o tym, co ważne dla niepełnosprawnych

Porozmawiają o tym, co ważne dla niepełnosprawnych
Fot. pixabay.com

W ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Elbląskim Parku Technologicznym 2 grudnia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad do spraw osób niepełnosprawnych. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i pozarządowych, a także beneficjenci ośrodków wpierających osoby z niepełnosprawnościami.

Tematami spotkania będą miedzy innymi założenia Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami, bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także działania i plany Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem wydarzenia jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wstęp na wydarzenie jest wolny! Całość rozpocznie się o godzinie 10:00.

Harmonogram wydarzenia:

2 grudnia 2022 roku, Elbląg – Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1

10:00 Przywitanie gości:

10:10 Konwencja praw osób z niepełnosprawnościami

dr Monika Zima-Parjaszewska – doktor nauk prawnych, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10:40 Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną –wdrażanie idei kręgów wsparcia

Paweł Jordan – absolwent studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych.

11:10 25 lat sportu osób z niepełnosprawnościami w Integracyjnym Klubie Sportowym ATAK w Elblągu.

11:30 Przerwa kawowa

11:50 Działania w sieci współpracy: Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w obszarach: opieka wytchnieniowa, asystentura osobista, szkolenia kadr, współpraca w ramach Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, plany dotyczące wspomaganych społeczności mieszkaniowych

Andrzej Jurkian przedstawiciel Warmińsko- Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

12:10 Przedstawienie aktualnych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciel Warmińsko- Mazurskiego Oddziału PFRON

12:30 Dyskusja i wnioski do dalszej współpracy

13:00 Zakończenie spotkania.

Print Friendly, PDF & Email