Porody rodzinne ponownie możliwe w WSZ w Elblągu

Porody rodzinne ponownie możliwe w WSZ w Elblągu
Fot. Pixabay

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poinformował, że dopuszcza możliwość obecności osoby towarzyszącej przy porodzie. – Oddział Położniczo-Ginekologiczny spełnia kryteria wypracowane przez konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, a także rygorów bezpieczeństwa wdrożonych przez nasz szpital – przekazała w komunikacie placówka.

Jak informuje szpital, w celu zachowania bezpieczeństwa, osoba towarzysząca musi dostosować się do kilku poniższych zaleceń.

Osoba towarzysząca może uczestniczyć od I okresu porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie – dotyczy fizjologicznego porodu.

Osoba ta jest zobowiązana do:

  • wypełnienia ankiety epidemiologicznej;
  • noszenia przez cały czas pobytu w szpitalu maseczki, rękawiczek i fartucha, który zapewnia szpital;
  • posiadania i użycia środka dezynfekcyjnego dedykowanego do wnoszonego przez siebie sprzętu nagrywającego (telefon komórkowy, aparat, kamera itp.);
  • w przypadku posiadania ujemnego testu antygenowego lub PCR w kierunku antygenu SARS-CoV-2 do przedstawienia go personelowi (test jest nieobowiązkowy i nie jest warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej).

Znaczenie ma już wynik testu, bo osoba która uzyskała wynik pozytywny nie może wejść na teren sali porodowej – musi udać się do domu lub izolatorium.

Jak podkreśla szpital, ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu w towarzystwie bliskiej osoby podejmuje lekarz Oddziału. Decyzja uzależniona jest od kwalifikacji wstępnej, która odbywa się w Położniczej Izbie Przyjęć i podejmowana jest w oparciu o oszacowanie ryzyka epidemiologicznego i związanego z tym rozprzestrzeniania się zakażenia oraz stanu klinicznego rodzącej.

Oprac. Red. / WSZ Elbląg
Print Friendly, PDF & Email