Poradzi logopeda, poradzi dietetyk

Poradzi logopeda, poradzi dietetyk
Mat. nadesłane

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza do skorzystania z usługi społecznej pn. „Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami – Logopeda i Dietetyk”.

Kto może być odbiorcą?

  • Rodzice, którzy potrzebują porad specjalistów z różnych dziedzin, mieszkający w Gminie Miasto Elbląg

Na jaki czas ze specjalistą mogą Państwo liczyć?

  • 3 godziny (2 godziny spotkania grupowego i dla każdego uczestnika spotkania grupowego 1 godzina konsultacji indywidualnej)

Kiedy i gdzie?

Logopeda:   data: 27 marca godzina 16:00 – 18:00   
                       adres: ul. Związku Jaszczurczego 17, sala nr 19, 82-300 Elbląg

Dietetyk:    data: 29 marca godzina 14:45 – 16:45   
                     adres: ul. Związku Jaszczurczego 17, sala nr 19, 82-300 Elbląg

Po spotkaniach grupowych zostanie ustalony termin konsultacji indywidualnych.

Usługa jest bezpłatna i dostępna dla 20 osób

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi?

1. Sposób zgłaszania potrzeby zakwalifikowania do usługi:

  • Zdalnie – wypełniając formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej www.ecus.pl w zakładce Usługi społeczne
  • Osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta przy ul. Winnej 9
  • Telefonicznie – 55 625 61 20 lub 55 625 61 30

2. Koordynator indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS) skontaktuje się z osobą zainteresowaną w sprawie ustalenia terminu spotkania.

3. Podczas spotkania KIPUS przyjmuje wniosek, oświadczenie. KIPUS dokonuje kwalifikacji i uzgadnia szczegóły dotyczące świadczenia usługi na Karcie kwalifikacji lub w Indywidualnym planie usług społecznych.

4.    KIPUS udziela również wszystkich informacji dotyczących realizatora usługi oraz zasad dotyczących ustalania z nim terminu w jakim usługa zostanie wykonana.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi
1.    Usługa społeczna pn. Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2.    Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
3.    Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
4.    Usługa będzie świadczona przez Fundację Elbląg – ul. Związku Jaszczurczego 17 w    Elblągu.
5.    Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na liście obecności.
6.    Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
7.    Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacji z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

Zakres usługi

1.    Logopeda – spotkanie grupowe tematyczne z logopedą, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: najczęściej występujące zaburzenia mowy; kiedy do logopedy – co powinno zaniepokoić rodzica; ćwiczenia narządów mowy i zabawy rozwijające słownictwo i słuch; jak postępować by rozwój mowy przebiegał prawidłowo. Spotkanie indywidualne z logopedą dla każdego uczestnika spotkania grupowego.

2.    Dietetyk – spotkanie grupowe tematyczne z dietetykiem, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: najczęściej popełniane błędy żywieniowe; piramida zdrowego żywienia; zasady zdrowego odżywiania; zdrowe odchudzanie; wpływ produktów takich jak energetyki na zdrowie.

Spotkanie indywidualne z dietetykiem dla każdego uczestnika spotkania grupowego.

Szczegółowe kwestie opisane są w Regulaminie usługi społecznej pn. Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026. dostępny na stronie internetowej ECUS w kafelku „Usługi społeczne”.

Print Friendly, PDF & Email