Poprawność językowa – prezydent miasta Elbląg czy prezydent miasta Elbląga?

Prezydent miasta Elbląg czy prezydent miasta Elbląga? Burmistrz miasta Ostróda czy burmistrz miasta Ostródy? Zamieszkał w mieście stołecznym Warszawa czy zamieszkał w mieście stołecznym Warszawie.

Konstrukcja miasto X używana jest przede wszystkim w języku urzędowym. Kierując pismo do prezydenta czy burmistrza, nie zapominajmy o odmianie nazwy miasta. Piszemy do prezydenta miasta Elbląga, a nie prezydenta miasta Elbląg. Dziękujemy burmistrzowi miasta Ostródy, a nie burmistrzowi miasta Ostróda. W oficjalnym piśmie informujemy, że zamieszkaliśmy w mieście stołecznym Warszawie, a nie w mieście stołecznym Warszawa.

Jeżeli istnieje obawa, że nazwa miasta w formie odmienionej nie zostanie rozpoznana, to wtedy można pozostawić ją w mianowniku.

Pamiętajmy też, że nazwy jednoosobowych urzędów można zapisywać wielką literą, a więc poprawne są dwa zapisy: prezydent miasta Elbląga oraz Prezydent Miasta Elbląga.   Agnieszka Pietrzyk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8430

Print Friendly, PDF & Email