Poprawność Językowa: Kilka kawiarń czy kawiarni?

W naszym mieście jest kilka kawiarń czy kawiarni, kilka spółdzielń czy spółdzielni, kilka księgarń czy księgarni, kilka pralń czy pralni, kilka drukarń czy drukarni?

Wiele rzeczowników rodzaju żeńskiego z końcówką nia w dopełniaczu liczby mnogiej występuje w dwóch formach. Bez obaw możemy mówić kilka kawiarń i kawiarni, kilka spółdzielń i spółdzielni, kilka księgarń i księgarni, kilka drukarń i drukarni.

Są też takie rzeczowniki, które przybierają jedną końcówkę. Mówimy kilka pralni, a nie pralń, kilka myjni, a nie myjń, kilka drewutni, a nie drewutń, kilka rozdzielni, a nie rozdzielń.

Nie ma zasady gramatycznej, która by regulowała rodzaj końcówki w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników żeńskich zakończonych na nia. W tej kwestii możemy się kierować intuicją lingwistyczną i to intuicja powinna nam podpowiadać, że poprawne są formy kilka latarń i kilka latarni, że kilka linii brzmi dobrze, ale kilka liń już nie bardzo.

Jeżeli nie ufamy swojej intuicji językowej, to pozostaje nam jeszcze słownik poprawnej polszczyzny.

 

 

  Agnieszka Pietrzyk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8679

Print Friendly, PDF & Email