Poprawność językowa – Dwa i pół procent czy dwa i pół procenta?

Język jest nie tylko najsprawniejszym narzędziem porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Język, to także skomplikowany system znaków konwencjonalnych, rządzących się określonymi prawami.

Czytelnictwo w Polsce wzrosło o dwa i pół procent, czy o dwa i pół procenta, a może o dwa i pół procentu? Do pierwszego miejsca zabrakło pięciu procent czy pięciu procentów? Obrót zwiększył się o trzy procent czy trzy procenty? Premię przyznano dwudziestu procent pracowników czy dwudziestu procentom pracowników? Umowę podpisano z dziesięcioma procent kandydatów czy dziesięcioma procentami kandydatów?

Jeżeli nie chcemy przeżywać lingwistycznych rozterek związanych z procentem, powinniśmy zapamiętać, że w mianowniku, dopełniaczu i bierniku wyraz ten pozostaje nie odmienny. Powiemy więc: Czytelnictwo w Polsce wzrosło o dwa i pół procent, a nie dwa i pół procenta. Do pierwszego miejsca zabrakło pięciu procent, a nie pięciu procentów.

Obrót zwiększył się o trzy procent, a nie trzy procenty.
Wyjątkiem jest połączenie słowa procent z liczebnikiem jeden, wtedy w dopełniaczu możemy użyć formy procenta, procentu. Nie było jednego procenta uczniów. Nie rozwiązałem ani jednego procenta zadanych ćwiczeń.

W pozostałych przypadkach to jest w celowniku, narzędniku i miejscowniku procent w połączeniu z liczebnikiem całkowitym podlega regularnej odmianie. Poprawne więc są zdania: Premię przyznano dwudziestu procentom pracowników. Umowę podpisano z dziesięcioma procentami kandydatów. Dyskutowano o dwunastu procentach zysku.
  Agnieszka Pietrzyk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8196

Print Friendly, PDF & Email