Ponad 240 milionów na walkę z sepsą

Ponad 240 milionów na walkę z sepsą
Fot Rafał Sułek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała dziś 31. Finał, w ramach którego Sztaby na całym świecie zbierały środki na walkę z sepsą. Na finałowym koncie znalazło się ostatecznie 243 259 387,25 złotych, czyli blisko 19 milionów złotych więcej niż przed rokiem, a także blisko 89 milionów więcej niż Fundacja deklarowała w dniu Finału.

W trakcie 31. Finału WOŚP zebrano blisko 19 milionów złotych więcej niż przed rokiem. Na wynik zbiórki składają się:

 • wpłaty do puszek – 129 083 897,5 złotych (53,06% zebranej kwoty)
 • wpłaty poprzez kanały elektroniczne  – 113 470 883,11 złotych (46,56% sumy)
 • darowizny rzeczowe – 704 606,64 złotych (0,29% całej kwoty).

W ramach realizacji celu 31. Finału WOŚP – walki z sepsą – WOŚP chce kupić sprzęt dla ponad 200 pracowni mikrobiologicznych wnioskujących o wsparcie. Planowany jest zakup 10 typów urządzeń. 

 • Automatyczny system do posiewu krwi
 • Aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej
 • Urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów MALDI TOF
 • Analizator do wykrywania we krwi produktów amplifikacji bakterii/ i grzybów z zastosowaniem rezonansu magnetycznego
 • Analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR 
 • System automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC)
 • Urządzenie do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi
 • Zautomatyzowany system posiewów próbek mikrobiologicznych
 • System do szybkiej identyfikacji ognisk epidemicznych wywołanych przez szczepy wielolekooporne
 • Komora laminarna

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Cel zbiórki ogłoszony zostanie jesienią. 

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, za które kupiła dotąd ponad 70 tys. 400 urządzeń.

Print Friendly, PDF & Email