Ponad 20 mln zł dla Politechniki Gdańskiej z MEiN na realizację dwóch projektów

Ponad 20 mln zł dla Politechniki Gdańskiej z MEiN na realizację dwóch projektów
Fot. Polina Tankilevitch / Pexels

Modernizacja budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz utworzenie interdyscyplinarnej pracowni BioMed Lab’u – to projekty, które zrealizuje Politechnika Gdańska w ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na ponad 20 mln zł.

– Przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 20 milionów złotych pozwoli na realizację kolejnych inwestycji związanych z działalnością naukową uczelni – podali w komunikacie przedstawiciele uczelni. Wskazali, że na realizację projektu BioMed Lab uczelnia otrzymała ponad 14 mln zł, natomiast na modernizację budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska ponad 6 mln złotych.

– Rozwój szkolnictwa wyższego i nauki wymaga regularnego inwestowania w infrastrukturę, projekty badawcze czy technologie. Niezwykle nas cieszy, że myśl ta przyświeca również Ministerstwu Edukacji i Nauki i ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, którzy widzą nasz potencjał i wspierają nasze działania – stwierdził, cytowany w komunikacie, rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

Zaznaczył, że projekty, które uzyskały dofinansowanie, już wkrótce pozwolą na innowacyjne badania naukowe i jeszcze lepsze kształcenie studentów. – Szczególnie cieszy zaangażowanie i aktywna postawa młodych naukowców, z których inicjatywy powstanie nowoczesny i innowacyjny BioMed Lab – stwierdził.

Projekt zakłada utworzenie na terenie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nowoczesnego BioMed Lab’u. To wspólna inicjatywa młodych naukowców z czterech wydziałów PG.

Jak podali przedstawiciele gdańskiej uczelni, głównym celem pracowni będą szeroko rozumiane analizy: mechaniczne, optyczne, chemiczne czy biologiczne – zarówno tkanek różnych organizmów, jak i materiałów stosowanych w inżynierii biomedycznej. Połączenie aparatury umożliwiającej wykonanie wysokoczułych oznaczeń stężeń substancji chemicznych w połączeniu z aparaturą umożlwiającą tworzenie czujników oraz sensorów światłowodowych pozwoli na rozwój badań w kierunku użytecznej optoelektroniki czujników do zastosowań diagnostycznych, medycznych czy monitorowania środowiska.

Laboratorium wyposażone będzie w specjalistyczną aparaturę, jak np. spektrometr mas sprzężony z chromatografem cieczowym; zestaw optyczny z femtosekundowym światłowodowym laserem optycznym, stacją obróbki włókien oraz analizatorem widma czy system do rejestracji i analizy obciążeń mechanicznych powierzchni w układach biologicznych.

Drugi z projektów, które zrealizuje gdańska uczelnia techniczna, to modernizacja i przebudowa budynku Hydro: adaptacja pomieszczeń na cele naukowo-badawcze, dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe i magazynowe wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.

– „Hydro” to jeden z trzech budynków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Po wybudowaniu Centrum Ekoinnowacji, wyremontowaniu budynku Żelbet, gruntowna modernizacja budynku Hydro będzie dopięciem celu władz wydziału, jakim jest udostępnienie pracownikom i studentom najnowocześniejszej bazy dydaktyczno-naukowej na światowym poziomie – oceniła, cytowana w komunikacie, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prof. Joanna Żukowska.

Podkreśliła, że w laboratoriach budynku realizowane są m.in. badania ukierunkowane na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz transformację ku zeroemisyjności. – W ten sposób jako wydział przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – dodał.

Uczelnia podała, że podczas modernizacji powstaną pomieszczenia magazynowe, w tym odczynników chemicznych oraz chłodnia przemysłowa, sale konferencyjno-szkoleniowe z możliwością pracy w trybie „active learning”, zmodernizowane zostaną 3 laboratoria naukowo-badawcze. Projekt przewiduje adaptację pomieszczeń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz modernizację audytorium.

Budynek wyposażony zostanie w urządzenia umożliwiające poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami oraz ułatwią do niego dostęp z zewnątrz. Projekt obejmuje również naprawę dachu oraz renowację elewacji. (PAP)

Nauka w Polsce, Piotr Mirowicz

Print Friendly, PDF & Email