Ponad 2 mln przyznanych świadczeń „Dobry Start”

Ponad 2 mln przyznanych świadczeń „Dobry Start”
Fot. Pixabay

Od 1 lipca wpłynęło ponad 1,86 mln wniosków o przyznanie wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach rządowego programu „Dobry Start” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym czasie przyznanych zostało 2,28 mln świadczeń.

Program „Dobry Start” to 300 zł wsparcia dla 4,4 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jak złożyć wniosek o „Dobry Start”?

Wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” przyjmowane są wyłącznie online. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
Bankowość elektroniczna.

Nie są potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia np. o dochodach – „Dobry start” przysługuje bez względu na wysokość zarobków.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wnioski można składać do 30 listopada.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email