Ponad 14 mln zł na szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ponad 14 mln zł na szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Fot. Pixabay

Przygotowanie planu na utworzenie żłobka, organizacja opieki nad maluchami czy finansowanie funkcjonowania instytucji – to przykładowe tematy szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w projektach wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na konkurs przeznaczono ponad 14 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało pełną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenia i ich zakres

W konkursie wybrano 15 projektów, w których będą realizowane szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szkolenia skierowane są do:

  • przedstawicieli władz samorządowych,
  • pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa,
  • pracowników podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:

  • przygotowanie planu lub biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • realizację obowiązku sporządzania sprawozdań, w tym szczególny nacisk na zmianę przepisów w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.,
  • finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • współpracę publiczno-prywatną.

Do dofinansowania wybrano m.in. projekty z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego czy małopolskiego.

Więcej informacji o konkursie, w tym lista wybranych projektów znajdują się na stronie efs.mrpips.gov.pl .

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email