Pomóżmy Seniorom w zakupach. Apel Rzecznika Konsumentów i RCW

Pomóżmy Seniorom w zakupach. Apel Rzecznika Konsumentów i RCW
Fot. Rafał Sułek

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, w którym walka z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 zdominowała niemalże wszystkie aspekty naszego życia, musimy wykazać się wyjątkową odpowiedzialnością oraz troską o osoby najbardziej narażone na poważne skutki zachorowania. Przekazujemy wspólny apel Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu.

W grupie najwyższego ryzyka znajdują się głównie seniorzy. Niedawno otrzymali oni szczególne uprawnienia w postaci możliwości wykonywania zakupów w godzinach od 10:00 do 12:00 pod nieobecność innych grup wiekowych na terenie sklepu. Jednakże nie jest to rozwiązanie, które skutecznie eliminuje niebezpieczeństwo kontaktu seniora z wirusem. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie warunków, w których osoby te mogłyby pozostać w domach.

Wśród seniorów jest wiele osób, które ze względu na niepełnosprawność, bądź inne dolegliwości, nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów. Wielu spośród nich nie posiada osób bliskich, które mogłyby im w tych czynnościach pomóc.

W celu zapewnienia pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, lub z innych względów wymagającym wsparcia, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, przy wsparciu samorządu, realizuje akcję pomocową. Akcja ta skierowana jest do mieszkańców Elbląga którzy ze względu na sytuację życiową potrzebują pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w zapewnieniu dostępu do podstawowych artykułów.

W związku z powyższym Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu zwraca się z apelem, zarówno do przedsiębiorców, jak i elbląskich konsumentów o umożliwienie Wolontariuszom Regionalnego Centrum Wolontariatu dokonywania zakupów poza kolejnością. Każdy z nich nosi przy sobie identyfikator, więc nie trudno będzie ich rozpoznać.

– Przepuszczając Wolontariusza w kolejce pomagasz temu, dla kogo robi on zakupy. Ofiarowujesz swoje pięć minut osobie, która nie może wyjść z domu. Stajesz się częścią społeczności, która dba o swoich członków i być może kiedyś, ta społeczność odwdzięczy się tym samym. Mamy nadzieję, że w obecnej wyjątkowej i trudnej sytuacji, wszyscy kierować będziemy się zdrowym rozsądkiem i z poczuciem społecznej odpowiedzialności brać będziemy na siebie ciężar pewnych wyrzeczeń dla dobra ogółu – podsumowuje Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu.

Print Friendly, PDF & Email