Pomorskie: Srebrne Drzewka 2021 wręczone

Pomorskie: Srebrne Drzewka 2021 wręczone
Fot. Karol Stańczak

Wybitne i nowatorskie rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie pomorskim zostały nagrodzone podczas uroczystej gali „Srebrnych Drzewek 2021” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Nagrody wręczono osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz osób potrzebujących w tym osób z niepełnosprawnościami.

Od 15 lat, tradycyjnie w listopadzie, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego Samorząd województwa pomorskiego przyznaje Srebrne Drzewka pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie. Obecnie nagrodą zostają uhonorowani nie tylko pomorscy pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale wszystkie osoby, które skutecznie działają na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.

W tej edycji konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęły 24 wnioski. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród pięciu osobom:

  • Grzegorz Mikiciuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, którego doceniono za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • Danuta Cyrson – prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie, która otrzymała Srebrne Drzewko za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  • Marta Budzińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wyróżniona za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
  • Andrzej Czekaj – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie odznaczony za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za działania na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej;
  • Donat Kuczewski – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „Plus” w Wandzinie doceniony za realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Tegorocznej uroczystości towarzyszył spektakl „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa w reżyserii Janusza Józefowicza. Było to specjalne podziękowanie wszystkim pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej za trud niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19.

Print Friendly, PDF & Email