Pomogą rozwinąć skrzydła

Pomogą rozwinąć skrzydła
Fot. mat. prasowe

Twoja organizacja potrzebuje pomocy? Nie radzisz sobie z jej rozwojem? Stowarzyszenie ESWIP oferuje 6-miesięczne wsparcie, dzięki któremu otrzymasz profesjonalną opiekę w ramach projektu „Inkubatory NGO Warmii i Mazur”.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu, dzięki któremu wybrane organizacje zostaną objęte 6-miesięcznym wsparciem w rozwoju.

W ramach tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie ESWIP oferuje:

– identyfikację potrzeb rozwojowych organizacji,

– audyt posiadanych wymaganych dokumentów, instrukcji itd.,

– stworzenie planu wsparcia,

– wypracowanie co najmniej 1 konkretnego dokumentu dla organizacji np. plan rozwoju organizacji, wniosek o dofinansowanie projektu, raport roczny, polityka rachunkowości, polityka RODO oraz udział w Szkole Menedżerów NGO.

Udział w projekcie przełoży się na wzmocnienie potencjału organizacji, sprawniejsze działanie oraz plan na rozwinięcie prowadzonych działań w najbliższych latach.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z:

Elbląg i powiat elbląski – Katarzyna Ciszewska, k.ciszewska@eswip.pl

Olsztyn i powiat olsztyński – Izabela Jurzyńska, i.jurzynska@eswip.pl

Iława i powiat iławski – Wojciech Jankowski, w.jankowski@eswip.pl

Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie:

https://www.eswip.pl/aktualnosci/891,z-nami-rozwiniesz-skrzydla) trzeba wysłać do osoby odpowiedzialnej za działania w danym powiecie.

Źródło: pozarzadowiec.eswip.pl
Print Friendly, PDF & Email