Pomogą osobom bezdomnym i uzależnionym od alkoholu

Pomogą osobom bezdomnym i uzależnionym od alkoholu
Fot. Pixabay

Miasto Elbląg wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od Nowa” od nowego roku przy ul. Królewieckiej 102 uruchomi ogrzewalnię dla osób w kryzysie bezdomności. Pod tym samym adresem pomoc znajdą także osoby chcące wyjść z uzależnienia od alkoholu.

– Jesteśmy już w okresie jesienno-zimowym, i co roku przygotowujemy się do pomocy osobom potrzebującym. Zarówno Stowarzyszenie, służby miejskie, jak i straż miejska, szczególną opieką starają się zawsze objąć osoby bezdomne. Wiemy, że takie osoby potrafią zimować w ogródkach działkowych, altanach, jakichś ciepłociągach – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – W budynku przy ul. Królewieckiej 102 było pogotowie socjalne (w jego skład wchodziła izba wytrzeźwień – przyp. red.). Teraz powstanie tam Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. Będą tam dwa segmenty pomocy. Jest to m.in. ogrzewalnia dla 40 osób. Łączymy siły razem ze Stowarzyszeniem „Od Nowa”, które jest tym wiodącym na rzecz wspierania osób uzależnionych i bezdomnych – dodaje.

Jak podkreślił prezydent, miasto co roku włącza się także we wsparcie osób bezdomnych przy okazji świąt Wielkanocnych. – Robimy wówczas paczki, suchy prowiant. Podobnie jest również przed wigilią, kiedy to jest organizowana taka kolacja wigilijna – wyjaśnia.

Od 1 listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa też infolinia dla osób bezdomnych. W działania na rzecz osób bezdomnych także i w tym roku włączy się Straż Miejska. Strażnicy wiedząc, gdzie osoby bezdomne się znajdują, odwiedzają je i informują o możliwych formach wsparcia.

– 28 października, jak co roku, odbyliśmy spotkanie z instytucjami, które zajmują się osobami w kryzysie bezdomności. Wszystkie z tych instytucji przedstawiły swoje działania. Jest ich dość sporo. O wielu powiedział pan prezydent. Ja bym dołożył do tego jeszcze prowadzenie jadłodajni przez Caritas Diecezji Elbląskiej na ul. Zamkowej. Tam jest wydawanych 50 posiłków dziennie dla osób skierowanych przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych – zaznacza v-ce prezydent Michał Missan. –

ECUS przygotował także plakaty z informacją, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą się zgłosić po pomoc. Za ich pośrednictwem na terenie Elbląga będzie prowadzona kampania informacyjna skierowana właśnie do wspomnianych osób.

– Dzisiaj osoby bezdomne i uzależnione będą tam (w budynku przy ul. Królewieckiej 102 – przyp. red.) mogły uzyskać pomoc. W ogrzewalni pomoc znajdą także osoby w kryzysie bezdomności, które są pod wpływem alkoholu. Będzie też taki punkt konsultacyjno-informacyjny jeśli chodzi o leczenie uzależnień. Chcemy też zrobić miejsca – nie wiem czy to się uda, bo jesteśmy jeszcze przed konkursem – dla kobiet w kryzysie bezdomności. A na końcu, na najwyższym piętrze mieszkania treningowe. Nazywam to taką drogą „od piekła do nieba”. Bo na dole będzie ogrzewalnia, potem wyżej leczenie i terapia uzależnień, aż po mieszkanie treningowe dla osoby, która jest uzależniona i wychodzi z kryzysu bezdomności. Zabezpieczamy ten najtrudniejszy obszar, mam na myśli bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, bo to był problem w mieście po likwidacji izby wytrzeźwień i pogotowia socjalnego jako całości. Był to relikt poprzedniej epoki. W tej chwili mamy nowy twór, który przystaje do dzisiejszych czasów i będzie mógł zabezpieczyć wszystkie potrzeby osób bezdomnych i uzależnionych – wyjaśnia Missan.

– Los osób bezdomnych jest dla nas, dla naszego stowarzyszenia, bardzo ważny. W utworzonym Centrum będą prowadzone dwa działania. Przede wszystkim stworzymy w ogrzewalni 40 miejsc dla osób bezdomnych. Będą to miejsca głównie siedzące, plus 10 miejsc leżących. Odpowiadały będą minimalnym standardom. Drugim punktem, będzie wspomniany punkt konsultacyjny oraz działania profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób współuzależnionych, dla ich rodzin. Jest dwóch głównych beneficjentów programu: będą to osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu oraz mieszkańcy miasta Elbląga, również uzależnieni od alkoholu. Do takiego punktu konsultacyjnego może więc przyjść każda osoba z problemem uzależnienia – mówi Artur Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od Nowa”.

Stowarzyszenie obecnie prowadzi działania remontowe. W tym roku chce przystosować odpowiednio placówkę, a swoją działalność rozpocznie od 1 stycznia 2023 roku. Obecnie działania pomocowe są prowadzone przy ul. Nowodworskiej 49.

– Głównym punktem działań, będą działania terapeutyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne. Wśród tych rehabilitacyjnych będą również dwa mieszkania treningowe. Tam osoby bezdomne, które przejdą te etapy od życia na ulicy, w ogrzewalni i rehabilitacji, zamieszkają w tych mieszkaniach ucząc się samodzielności przy wsparciu zatrudnionego psychologa – zaznacza Artur Dąbrowski, który na rzecz osób bezdomnych działa od 20 lat. – Uważam, że to, co będziemy robić przy ul. Królewieckiej, to jest dla tych osób olbrzymia szansa – dodaje.

W Centrum pracować będą min. psycholog kliniczny, terapeuta uzależnień, 7 opiekunów i pracownik administracyjny. Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia 19 pracowników. Opieka świadczona będzie całodobowo. Punkt konsultacyjny będzie z kolei czynny pięć dni w tygodniu – cztery godziny każdego dnia.

Print Friendly, PDF & Email