Aplikacja pomoże monitorować rany

Aplikacja pomoże monitorować rany
Fot. Adminstrator

Stworzony przez polskich specjalistów system iWound® będzie wspierał proces rekonwalescencji: zdalne monitorowanie procesu gojenia ran pooperacyjnych ułatwi pacjentom konsultowanie stanu zdrowia i pomoże zapobiegać powikłaniom. Obecnie system jest w fazie pilotażu.

System telemedyczny iWound®, stworzony przez polską firmę POLMEDI, został opracowany na podstawie doświadczeń lekarzy i pod ich nadzorem merytorycznym. Ma on usprawnić proces leczenia, poprawić jakość i tempo gojenia ran oraz oszczędzić czas – zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Umożliwienie zdalnego prowadzenia terapii pozwoli utrzymać wysoki poziom opieki medycznej bez względu  na lokalizację i odległość (brak kolejek i brak konieczności podróży do szpitala), a także przyczyni się do zmniejszenia kosztów leczenia.

– Pomysł stworzenia aplikacji to wypadkowa wielu czynników. Z jednej strony to potrzeba  ze strony pacjentów, by uzyskać wsparcie w procesie gojenia rany i nadzoru nad tym procesem. Z drugiej strony, znajdujemy się w kryzysowej sytuacji kadrowej w służbie zdrowia i musimy, niestety, nastawić się, że sytuacja może być jeszcze gorsza. Potrzebne  są narzędzia, by odciążyć wykwalifikowany personel medyczny. Olbrzymią część pracy personelu pochłaniają procedury i biurokracja. Aplikacje, gdy uda się stworzyć z nich pewien integralny system, ściśle powiązany z obecnie działającymi systemami szpitalnymi czy poradnianymi, NFZ i ZUS, pozwolą nam monitorować wyniki naszego leczenia, koordynować je, prowadzić nie tylko lepiej i sprawniej, ale również taniej – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. H. Święcickiego w Poznaniu, który objął nadzór merytoryczny nad aplikacją.

Działanie systemu jest proste: wystarczy, że pacjent skontaktuje się z konsultantem, a po przesłaniu zdjęcia rany, otrzyma zalecenia do dalszego sposobu jej leczenia, co umożliwi bezpieczne przejście przez okres gojenia. 

Dla pacjentów i lekarzy

Aplikacja powstała z myślą o dwóch grupach odbiorców: pacjentach i personelu medycznym. System iWound® pozwoli wyeliminować niepotrzebne wizyty czy też odwrotnie – będzie narzędziem, dzięki któremu w odpowiednim czasie pacjent zostanie wezwany do poradni, co zmniejszy ryzyko ciężkich, trudnych do leczenia powikłań. Aplikacja dedykowana jest również szpitalom, które zobligowane są do monitorowania zakażeń szpitalnych, w tym zakażenia miejsca operowanego również po wypisie pacjenta. Aby cały ten system sprawnie zadziałał, niezbędne jest oczywiście wsparcie przez instytucje zarządzające służbą zdrowia, np. umożliwienie rozliczenia porady telemedycznej w systemie rozliczeń ambulatoryjnych.

– Uruchomiliśmy cykl spotkań „Akademia iWound", podczas których mówimy o nowoczesnym leczeniu ran, ale prezentujemy również aplikację i umożliwiamy zapoznanie się z nią. Myślę, że gdy uda się opracować rozwiązania systemowe, aplikacja stanie się narzędziem pracy personelu medycznego leczącego rany, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, a wiedza na jej temat będzie coraz powszechniejsza – zaznacza prof. Banasiewicz.

Żeby skorzystać z możliwości systemu, pacjent musi najpierw pobrać bezpłatną aplikację na dowolne urządzenie mobilne.  Wymagany jest kod dostępu, który w trakcie wypisu ze szpitala otrzyma od swojego lekarza. Kolejnym krokiem jest rejestracja – podanie loginu i hasła. Zanim pacjent będzie mógł skorzystać z pierwszej konsultacji, musi odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących stanu zdrowia oraz konkretnej rany, która go niepokoi. Aby uzupełnić wywiad medyczny, może dodatkowo wykonać zdjęcie rany i załączyć je, a także napisać do konsultanta wiadomość. W możliwie jak najkrótszym czasie skontaktuje się z pacjentem konsultant, który zarekomenduje stosowne działania – higienę rany, korzystanie z produktów medycznych dezynfekcyjnych lub sprzyjających gojeniu się rany, bądź udanie się do lekarza, np. w sytuacji gdy niezbędne będzie zastosowanie antybiotyku, jeśli postępuje zakażenie rany. Dodatkowym przydatnym narzędziem jest opcja przypomnień i alertów o konieczności zastosowania określonego leku czy zmiany opatrunku.

Na razie pilotażowy program monitorowania pacjentów leczonych operacyjnie jest wdrażany w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Opinie użytkowników aplikacji pozwolą ocenić przydatność tej formy monitorowania.

Źródło: informacja nadesłana

  Oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19134 

Print Friendly, PDF & Email