Pomoc asystenta

Pomoc asystenta
Fot. Pixabay

Już drugi rok z rzędu czterdzieści osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i poruszających się na wózku a także te z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i sprzężoną, będą mogły skorzystać z usług asystenckich.

Podstawowym celem usług asystenckich realizowanych przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w reintegracji społecznej i zawodowej. Asystenci poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację oraz wsparcie przywracają tymże osobom możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. Usługi te przyczyniają się do wdrażania idei niezależnego życia, która polega na udzieleniu osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskiwaniu kontroli nad własnym stylem życia i usamodzielnieniu się. Dzięki usługom asystenckim wiele osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory, ze względu na swój stan zdrowia, były wykluczone społecznie, ma możliwość wyjścia z domu, integrowanie się ze społeczeństwem, zadbanie o swoje sprawny i zdrowie.

– Pierwsza edycja projektu „Asystent – pomocna dłoń”, cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców, stąd też zdecydowaliśmy się na kontynuowanie tego projektu w roku bieżącym. Złożyliśmy stosowny wniosek i został on bardzo dobrze oceniony i zatwierdzony do realizacji w roku 2020 – mówi Barbara Gąsak, dyrektor Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. – Cieszymy się, że poprzez nasze działania możemy przyczynić się do podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia społecznego tychże osób – dodaje dyrektor.

W ramach usług asystenckich osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnione wsparcie specjalisty ds. aktywizacji społecznej oraz wsparcie ze strony psychologa.

W ramach usług asystenckich osoby z niepełnosprawnościami otrzymują na pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu, aktywnym spędzaniu wolnego czasu, pomoc w dotarciu do urzędów i jednostek służby zdrowia a także pomoc w nawiązywaniu kontaktu i współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Usługi asystenckie wykonywane są na terenie Elbląga i są bezpłatne.

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

  • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
  • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
  • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych… 
  • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
  • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
  • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
  • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i  opiekuńczych.

Usługi  realizowane są na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa.

Wszelkich informacji dotyczących usług asystenckich udziela się także pod numerem telefonu 55 232 69 35 oraz mailowo erkon@softel.elblag.com.pl

Print Friendly, PDF & Email