„Polskie konstytucje...”. Jakub Skibiński zwycięzcą konkursu PWSZ

„Polskie konstytucje...”. Jakub Skibiński zwycięzcą konkursu PWSZ
Fot. nadesłane

18 listopada 2021 r. auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt. „Polskie konstytucje – od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół średnich z regionu elbląskiego.

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu. Nawiązuje on do obchodzonej w całym kraju 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat kształtowania się ustroju państwa polskiego oraz praw i wolności obywatelskich na przestrzeni dziejów, których odzwierciedlenie znaleźć możemy w treści norm prawnych zawartych w uchwalanych kolejno konstytucjach i ich nowelizacjach.

Patronami konkursu byli Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski oraz Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

– W konkursie udział wzięło łącznie kilkudziesięciu uczniów. Jest to bardzo budujące, że nasza inicjatywa cieszyła się w tak dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży – mówi zastępca dyrektora IE ds. naukowych i organizacyjnych dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni.

Laureatami konkursu zostali:

1. Jakub Skibiński – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu

2. Jarosław Dembski – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

3. Aleksander Szulc – II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Zwycięzcom nagrody wręczyli Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz wiceprezydent Miasta Elbląg Michał Missan.

Nagroda główna w postaci tabletu została ufundowana przez Fundację Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego ze środków funduszu nieograniczonego pochodzących z wpływów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Zaproponowany przez nas konkurs dotyka bardzo ważnych i aktualnych tematów. Mamy nadzieję kontynuować go w kolejnych latach – dodaje dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni.

Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia udali się do Galerii Filar Sztuki w Bibliotece PWSZ w Elblągu, gdzie miało miejsce otwarcie wystawy „Dla Niepodległej”. Jest to ekspozycja prac studentów PWSZ w Elblągu przygotowanych w celu uczczenia niedawno obchodzonego Narodowego Święta Niepodległości.

PWSZ
Print Friendly, PDF & Email