„Pokonamy bariery” - kolejna decyzja w sprawie udzielenia dofinansowań

„Pokonamy bariery” - kolejna decyzja w sprawie udzielenia dofinansowań
Fot. PFRON

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął kolejną decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

W ramach trzeciej decyzji dofinansowanie uzyskały 82 wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym, na łączną kwotę 16.489.282,05 zł. Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie „Pokonamy bariery” (1/2020) wynosi 250.741.196,23 zł i dotyczy realizacji 523 wniosków.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w Generatorze Wniosków znajdą pismo z Funduszu informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej. Jak zapewnia Fundusz informacja o udzieleniu kolejnego dofinansowania zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu decyzji.

Więcej informacji (w tym listy dofinansowanych projektów) dotyczących trzeciej decyzji Funduszu o dofinansowaniu projektów znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email