Podzielono fundusze dla szpitali wojewódzkich

Podzielono fundusze dla szpitali wojewódzkich
Fot. Pixabay

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaakceptował dziś wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie placówki medyczne. Jego łączna wartość to 12,1 mln zł.

W partnerskim projekcie „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2“ uczestniczy sześć wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz samorząd województwa jako partner wiodący.

— Od początku do walki z epidemią koronawirusa włączamy nierozdysponowane dotąd środki unijne z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Wspólny projekt naszych jednostek medycznych pozwoli sprawnie zaangażować dofinansowanie europejskie — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Całkowita wartość projektu 12,1 mln zł będzie podzielona pomiędzy partnerów projektu w sposób następujący:

·         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2 830 000 zł,

·         Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2 650 000 zł,

·         Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im prof. dr Stanisława Popowskiego – 3 940 000 zł,

·         Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 1 450 000 zł,

·         Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Węgorzewie – 130 000 zł,

·         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Olsztynie – 1 100 000 zł.

Print Friendly, PDF & Email