Podsumowanie projektu "Autyzm w świecie dobrych praktyk"

Podsumowanie projektu "Autyzm w świecie dobrych praktyk"
Fot. nadesłane

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Elblągu w Ratuszu Staromiejskim zorganizowali spotkanie podsumowujące projekt „Autyzm w świecie dobrych praktyk”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z elbląski szkół oraz przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W trakcie spotkania szczegółowo przedstawiono mobilność grupy pięciu przedstawicieli SOSW nr 1 do Islandii. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z możliwościami, zasadami udziału w projektach edukacyjnych finansowanych przez Program Edukacja. Mamy nadzieję, że takie działanie przyczyni się do rozpowszechniania idei pisania projektów unijnych, które jednocześnie wpływają na podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli.

Przedsięwzięcie to było zaplanowanym działaniem w ramach projektu realizowanego w naszej placówce od 01.08.2021 – „Autyzm w świecie dobrych praktyk”, dzięki któremu nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego doskonalili swoje kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Projekt w 85% finansowany jest ze środków udostępnionych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tj. w kwocie 8140 (EUR), oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Koordynatorzy projektu
Print Friendly, PDF & Email