Podatki opłać elektronicznie lub w PKO BP bez prowizji

Podatki opłać elektronicznie lub w PKO BP bez prowizji
Fot. pixabay.com

Urząd Miasta w Elblągu przypomina, że w związku z pandemią koronawirusa nieczynna jest kasa Urzędu Miejskiego.

Płatności m.in. za podatki i inne opłaty lokalne należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej, bądź na podane niżej konta bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu:

  • 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 – Rachunek dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  i od środków transportowych
  • 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 – Rachunek dotyczy opłaty skarbowej
  • 53 1020 1811 0000 0502 0334 1120 – Rachunek  dotyczący opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za służebność, opłata za przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis z KW, za usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty Straży Miejskiej, opłaty dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej
  • 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 – Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ponadto Urząd informuje, że zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji. 

Oddziały Banku PKO BP

JednostkiTelefonAdresy
PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Elblągu55 239 63 00Ul. Teatralna 9, 82-300 Elbląg
PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Elblągu55 239 65 33Pl. Dworcowy 3A, 82-300 Elbląg
PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Elblągu55 239 64 40Ul. Broniewskiego 53
PKO Bank Polski SA Oddział 5 w Elblągu801 302 302Ul. Hetmańska 12

Urząd Miasta informuje także, że osoby starsze, które nie są w stanie same dokonać opłat mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy Regionalnego Centrum Wolontariatu, którzy oferują wsparcie między innymi w tym zakresie.

Print Friendly, PDF & Email