Poczta Polska rozpoczyna obsługę wniosków o dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego

Poczta Polska rozpoczyna obsługę wniosków o dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego
Fot. mat. prasowe

Od 21 marca br. Poczta Polska rozpoczęła kompleksową obsługę wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego, umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie częstotliwości DVB-T2. Wnioski o świadczenie w wysokości 100 zł będą przyjmowane przez 9 miesięcy, do 31 grudnia br.

Już za tydzień (28 marca) rozpocznie się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, wynikająca z konieczności dostosowania częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez telewizję naziemną na potrzeby globalnego rozwoju Internetu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Standard DVB-T2/HEVC umożliwi bezpłatny odbiór większej ilości programów telewizyjnych w lepszej jakości. W przypadku osób, które posiadają odbiornik telewizyjny bez opcji odbioru otwartej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC, dla zachowania ciągłości odbioru, konieczna będzie jego wymiana lub zakup dekodera. Wymiana nie jest konieczna w przypadku abonentów korzystających z płatnych platform do odbioru telewizji kablowej, satelitarnej lub IPTV.

Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 24 lutego 2022 r. przewiduje możliwość wnioskowania o dofinansowanie zakupu telewizora albo dekodera, dzięki któremu możliwy będzie odbiór telewizji cyfrowej nadawanej w nowym standardzie częstotliwości. Jednorazowe wsparcie w wysokości 100 zł mogą uzyskać gospodarstwa domowe znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego. Dofinansowanie  przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 marca 2022 roku do końca br. m.in. w placówkach pocztowych i ich filiach na terenie całego kraju. Można je także składać poprzez elektroniczny formularz, dostępny na platformie gov.pl. Zgodnie z ww. ustawą, w imieniu osób uprawnionych, wniosek mogą składać także pełnomocnicy.

– Poczta Polska jest gotowa na realizację zapisów Ustawy dotyczących Spółki. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie dostępu do otwartej, naziemnej telewizji cyfrowej. Nasi pracownicy służą pomocą w zakresie obsługi wniosków oraz wsparciem informacyjnym – mówi Andrzej Bodziony wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Wniosek w Poczcie Polskiej można złożyć w prosty sposób. Poniżej, krok po kroku przedstawiamy całą procedurę:

  • osoba uprawniona/lub pełnomocnik zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;
  • pracownik Poczty Polskiej przyjmujący wniosek na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego. Uwaga: w trakcie składania wniosku wymagane jest podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego;
  • wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu;
  • po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia – dofinansowania zakupu  telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku;
  • osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.

Podstawę do uzyskania dofinansowania stanowi kod świadczenia. Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest przedłożyć go w sklepie. Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 r. Lista sklepów, w których można kupić odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem jest dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-sklepow.

– Poczta Polska jako operator narodowy po raz kolejny aktywnie uczestniczy w komunikacji na linii Państwo – Obywatel. Tylko w ostatnim czasie Spółka wspierała obsługę wniosków o przyznanie świadczenia „500+” oraz programu „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, wspierała Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz na zlecenie Ministerstwa Zdrowia doręcza pulsoksymetry do pacjentów – wylicza spółka.

Print Friendly, PDF & Email