Pierwsze niebiesko-zielone granty. W Elblągu powstaną "zielone przystanki"

Pierwsze niebiesko-zielone granty. W Elblągu powstaną "zielone przystanki"
fot. nadesłane

Trzynaście samorządów z naszego regionu zrealizuje projekty, które wygrały w I edycji konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur“.

Konkurs, który został ogłoszony 20 czerwca tego roku, obejmował zadania zmierzające do poprawy jakości i stanu środowiska, a co za tym idzie podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Zadania musiały być spójne z celami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mogły wziąć w nim udział wszystkie nasze gminy.

Wpłynęło 25 wniosków na kwotę ponad 560 tys. zł, z czego dofinansowanych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego zostało 13 zadań na łączną kwotę 300 tys. zł.

– Konkurs to efekt naszych ustaleń z samorządami podczas Forum Ekologicznego, które odbyło się w maju w Rynie – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Skorzystaliśmy z doświadczeń województwa wielkopolskiego, które ruszyło z podobną inicjatywą jako pierwsze. Budżet tego konkursu nie jest może wielki, jednak samorządy zareagowały natychmiast i bardzo szybko się do niego przygotowały i zabezpieczyły środki własne. To dobry prognostyk do dalszych wspólnych działań proekologicznych, tym bardziej, że co roku proponujemy samorządom lokalnym szeroki wachlarz konkursów grantowych.

Większość projektów dotyczyła nasadzeń drzew i krzewów, co ma znaczącą rolę w walce ze zmianami klimatu i poprawą jakości powietrza. Duże powierzchnie terenów zielonych ograniczają efekt „miejskiej wyspy ciepła”, który bywa szczególnie uciążliwy w trakcie letnich upałów. Obok korzyści środowiskowych, liczna obecność drzew i zieleni w bezpośrednim otoczeniu wywiera również pozytywny wpływ na komfort życia.

– To nasza kolejna inicjatywa wpisująca się w Europejski Zielony Ład nie po to, aby dopasować się do dokumentów, ale wynikająca z autentycznej troski o ochronę klimatu – mówi Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa. – Każde takie działanie jest istotne szczególnie, że jesteśmy krainą lasów, jezior i rzek. Cieszy nas zaangażowanie w samorządów i liczymy na to, że w kolejnych latach również otrzymamy interesujące wnioski, które przyniosą ciekawe efekty.

Lista projektów, wybranych do dofinansowania:

 • – gmina Pisz – Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych – 30 tys. zł,
 • – Elbląg – Zielone przystanki w Elblągu – 30 tys. zł,
 • – gmina Stawiguda – Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacji – skwer z nasadzeniami przy ulicy Kwiatowej w Bartągu – 11 363,50 zł,
 • – Olsztyn – Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie – 16 786,44 zł,
 • – gmina Kurzętnik – Zielona gmina – nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Kurzętnik – 30 tys. zł,
 • – gmina Dźwierzuty – Gminne Obserwatorium Przyrody – 25 tys. zł,
 • – gmina Działdowo – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy naturalnym zbiorniku wodnym w miejscowości Klęczkowo – 20 tys. zł,
 • – gmina Banie Mazurskie – Park kieszonkowy „przy okrąglaku” w Baniach Mazurskich 29 900 zł,
 • – gmina Zalewo – Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa – 29 397 zł,
 • – gmina Ostróda – Mikroretencja wód w miejscowości Reszki – 25 tys. zł,
 • – gmina Piecki – Ekorewelacja w Cierzpiętach – 8500 zł,
 • – gmina Kiwity – Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP 500 zł,
 • – gmina Biskupiec – Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni 26 553,06 zł.
Print Friendly, PDF & Email